Het beleid van de gemeente is dat zodra er in een straat groot onderhoud uitgevoerd gaat worden, de bestaande inrichting van de weg tegen het licht gehouden wordt. Wij houden dan onder andere rekening met eventuele ongevallen die hebben plaatsgevonden, de toegestane maximumsnelheid en de snelheden die daadwerkelijk gereden worden. Op basis daarvan wordt bezien of snelheidsremmende maatregelen toegepast worden. Uiteraard maakt het gemeentebestuur de uiteindelijke afweging of de maatregelen uitgevoerd worden en moeten de financiële middelen voldoende toereikend zijn.

Buiten de onderhoudswerkzaamheden is slechts op zeer beperkte schaal uitbreiding van het aantal snelheidsremmende maatregelen mogelijk.

Op wegen met een maximumsnelheid van 50 km/uur of 80 km/uur worden in principe geen snelheidsremmende maatregelen toegepast.

Elektronisch snelheidsdisplay

De gemeente is in het bezit van enkele elektronische snelheidsdisplays. In de meeste straten is het mogelijk om deze gedurende een periode van vier weken op te hangen. De ervaring is dat dit een positief effect teweegbrengt op de gereden snelheid.