Nagenoeg alle flitspalen in Nederland zijn in eigendom van het Openbaar Ministerie (OM). Dat is ook het geval bij de flitspalen in de gemeente Wassenaar. 

Het OM heeft in de afgelopen jaren alle flitspaallocaties geëvalueerd. Daarbij was een van de doelstellingen van het OM om het aantal flitspalen terug te brengen. Daarom werd per locatie kritisch naar de noodzaak van de flitspaal gekeken. Gemeenten konden hier weinig invloed op uitoefenen.

Het OM heeft besloten om de flitspalen in de Groot Haesebroekseweg en de Jagerslaan weg te halen en niet te vervangen door digitale palen. Het is onbekend of er in de toekomst nieuwe flitspalen geplaatst kunnen worden.