De gemeente is in het bezit van enkele elektronische snelheidsdisplays. Deze worden verspreid door de gemeente steeds drie à vier weken opgehangen. Dit maakt onderdeel uit van de gedragsbeïnvloedingscampagne. U kunt een verzoek indienen om zo’n display tijdelijk bij u in de straat op te hangen. Dit verzoek kunt u mailen naar verkeer@wassenaar.nl, voorzien van gegevens over de gewenste locatie en een inhoudelijke onderbouwing daarbij.

Om de snelheidsdisplays in te kunnen zetten, moeten de locaties aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten er lantaarnpalen aanwezig zijn die hoog en stevig genoeg zijn om een display aan op te kunnen hangen.

Er moet voorkomen worden dat het langsrijdend verkeer fysiek hinder ondervindt van de display. Dit betekent dat in straten met lage lantaarnpalen de snelheidsdisplays vaak niet ingezet kunnen worden. Als de lantaarnpaal tussen de bomen staat moet eerst getest worden of de voertuigen gedetecteerd kunnen worden door de radar van het display.