HOME  |  Zonder afspraak

Zonder afspraak

Vanaf 1 januari 2019 kunt u voor een aantal diensten weer terecht zonder afspraak. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur bij het Klantcontact Centrum (KCC) aan de Johan de Wittstraat 45. Wie op een andere tijd wil komen, kan nog steeds een afspraak maken.

Zonder afspraak

Zonder afspraak kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur terecht bij het KCC voor de volgende diensten:

 • Paspoort en Identiteitskaart aanvragen en ophalen
 • Rijbewijs aanvragen en ophalen
 • Gezondheidsverklaring
 • Omwisselen buitenland rijbewijs
 • Verhuizing
 • Vertrek naar het buitenland
 • Uittreksel BRP
 • Afschrift akte burgerlijke stand
 • Bewijs van in leven zijn
 • Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
 • Blauwe zone
 • Ontheffing buurtweg
 • Garantverklaring (legalisatie handtekening)
 • Fotokopie conform origineel
 • Pollerpasje Langstraat                        
 • Verklaring omtrent gedrag
 • Vestiging buitenland
 • Inleveren brondocumenten
 • Erkenning
 • Overlijden
 • Geboorte
 • Huwelijk
 • Informatie naamswijziging
 • Naturalisatie
 • Informatie Naturalisatie

Met afspraak

Wilt u op een ander tijdstip dan tussen 10.00 en 12.00 langskomen? Maak dan wel een afspraak. Ook voor ingewikkelder vragen, zoals vragen aan het bouwloket en het informatiepunt welzijn, werk en zorg, is nog steeds een afspraak nodig.

Raadpleeg eerst de website

Voorkom een extra bezoek. Check altijd van tevoren de website. Daar staat of u extra documenten mee moet nemen voor een aanvraag. Sommige producten kunt u ook digitaal aanvragen.

Top