HOME  |  Woonvisie 2016-2021

Woonvisie 2016-2021

De woonvisie is een document van de gemeente, waarin de gemeente verwoordt wat ze voor ogen heeft met het wonen in Wassenaar, wat zij daar zelf aan bijdraagt en wat van andere partijen wordt gevraagd. In de woonvisie beschrijft de gemeente Wassenaar het beleid voor het wonen voor de periode 2016-2021. De woonvisie 2016-2021 kunt u downloaden (PDF-document 5 MB).

Top