HOME  |  Woonoverlast en sociale problematiek

Woonoverlast en sociale problematiek

Per 2015 zijn met de transities in het sociaal domein meer nieuwe taken naar de gemeente gekomen. Daarmee zijn de taken van de gemeente ‘achter de voordeur’, op het snijvlak van zorg en veiligheid de afgelopen jaren uitgebreid. Zo heeft de burgemeester bijvoorbeeld de bevoegdheid gekregen om een huisverbod op te leggen in een situatie van huiselijk geweld. Ook op het gebied van radicalisering/polarisering is voor de gemeente een rol weggelegd op het preventieve en signalerende vlak.

Is er een buurtbewoner die overlast veroorzaakt of waar u zich zorgen over maakt? Meld dit bij Meldpunt Bezorgd.

U kunt een melding doen over:

  • (extreme) overlast door lawaai, stank, vervuiling of agressie, veroorzaakt door mensen in de buurt
  • intimidatie in de buurt
  • buurtbewoners die zorg nodig hebben maar dit niet krijgen
  • buurtbewoners die verward overkomen
  • vereenzaming, verwaarlozing of vervuiling van buurtbewoners
  • signalen van afwijkend gedrag
  • huiselijk geweld
  • volwassenen en minderjarigen met psychi(atri)sche problematiek
  • multi-probleemgezinnen
Top