HOME  |  Werkzaamheden Prinsenwijk

Werkzaamheden Prinsenwijk

In de Prinsenwijk - Prinses Marielaan, Victorialaan, Pieter Twentlaan en een deel van de Raadhuislaan - gaat de gemeente de riolering vervangen. Waar nodig nemen we gelijk veiligheidsmaatregelen om de woonstraten in te richten als 30km wegen. De wijk krijgt ook een groenere uitstraling. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het derde kwartaal van 2019.

De gemeente Wassenaar start in oktober met het vervangen van de riolering en de herinrichting van verschillende woonstraten in de Prinsenwijk (De Paauw). In de woonstraten Prinses Marielaan, Victorialaan, Pieter Twentlaan en Raadhuislaan worden ook veiligheidsmaatregelen genomen om de woonstraten in te richten als 30km wegen. Daarnaast krijgt de Raadhuislaan een kwaliteitsimpuls. Het streven is om deze historische oprijlaan - naar het raadhuis De Paauw - een meer bij de De Paauw horende uitstraling te geven.  

Duurzaam veilige inrichting

De aanleiding voor het groot onderhoud in de woonstraten Prinses Marielaan, Victorialaan, Pieter Twentlaan en Raadhuislaan is het verouderde rioolstelsel. Dit rioolstelsel wordt dan ook vervangen. Daarbij is groot onderhoud aan de verhardingen nodig en zijn de woonstraten nog niet duurzaam veilig (30km weg) ingericht. Met het vervangen van de riolering en het onderhoud aan de verhardingen worden de straten direct ook duurzaam ingericht. Dat wil zeggen een 30km inrichting met de bijbehorende snelheidsremmende maatregelen.

Bewonersavond

Op woensdag 17 oktober 2019 is tijdens een bewonersavond een eerste stap gezet om te komen tot een ontwerp voor de (her)inrichting van de Prinses Marielaan, Victorialaan, Pieter Twentlaan en Raadhuislaan. Op deze avond hebben de aanwezigen bewoners de knelpunten, aandachtspunten en ideeën die van belang zijn voor de verbetering van het woongenot in de woonstraten in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp is op 12 december 2019 met de bewoners gedeeld en besproken. Tijdens deze avond is door de bewoners een keuze gemaakt de woonstraten zoveel mogelijk duurzaam in te richten als 30km wegen. Dit heeft geresulteerd in een definitief ontwerp met parkeren in de aangegeven parkeervakken, snelheidsremmende maatregelen, uitbreiding van groene bermen en plantvakken en het vervangen van enkele bomen.

Herstel historische karakter

Buitenplaats De Paauw vormde in de 19de eeuw letterlijk en figuurlijk het centrale gedeelte van de bezittingen van prins Frederik der Nederlanden. Ook nu nog neemt het als raadhuis een centrale positie in binnen de gemeente. Eind dit jaar is het herstel van het exterieur van De Paauw gereed. Aansluitend wordt de historische oprijlaan naar De Paauw (de Raadhuislaan) opgeknapt. Het zwarte asfalt wordt vervangen voor een gekleurde asfalt laag die een meer bij de buitenplaats horende uitstraling geeft. Het herstel van de historische uitstraling van de Raadhuislaan wordt financieel mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de Erfgoedlijnen van de Provincie Zuid-Holland.

Planning

De planning van de werkzaamheden is bekend:

Documenten

Contact

Voor meer informatie en vragen kunt u een e-mail sturen naar prinsenwijk@wassenaar.nl of vul het terugbelformulier in.

Top