HOME  |  Waar staat je gemeente - resultaten 2015

Waar staat je gemeente - resultaten 2015

Wassenaar heeft in 2015 meegedaan aan het landelijk onderzoek waarstaatjegemeente. Het onderzoek gaat na hoe inwoners hun gemeente ervaren. Onderzocht zijn thema’s als veiligheid, woon- en leefklimaat, relatie tussen burgers en bestuur, directe dienstverlening en gezondheid, welzijn en zorg.

Rapportcijfers

Inwoners geven de gemeente als totaal het rapportcijfer 6,7. 

Op de onderdelen ‘woon- en leefklimaat’, ‘relatie burger-gemeente’, ‘gemeentelijke dienstverlening’ en ‘zorg en welzijn’ is de score als volgt: 

Scores
Woon- en leefklimaat 6,8
Relatie burger-gemeente 6,0
Gemeentelijke dienstverlening 6,9
Zorg en welzijn 6,6

Sterke punten

Sterke punten van Wassenaar zijn de groene buurten en de nabijheid van gezondheidsvoorzieningen, winkels, onderwijs en openbaar vervoer. Wassenaarders  voelen zich thuis in hun buurt en vinden dat mensen er prettig met elkaar omgaan. De gemeente houdt volgens de inwoners voldoende toezicht op het handhaven van regels. Zij luistert naar de mening van inwoners. Burgers en organisaties krijgen bovendien voldoende ruimte van de gemeente om hun ideeën en initiatieven te realiseren. Het doen van aanvragen bij de gemeente gaat op een makkelijke manier. Inwoners vinden dat ze worden geholpen door deskundige medewerkers, die vragen goed beantwoorden en zoeken naar oplossingen.

Vergelijking met andere gemeenten

Via de website waarstaatjegemeente.nl kunt u de resultaten van Wassenaar vergelijken met de gegevens van andere gemeenten. Omdat er telkens weer van nieuwe gemeenten resultaten worden toegevoegd, kan de benchmark per keer verschillen.

Onderzoeksrapport

In een samenvatting van het oorspronkelijke onderzoeksrapport (PDF-document 395 kB) vindt u alle resultaten. Ook leest u meer over de sterke punten en de verbeterpunten van de gemeente Wassenaar.

Top