HOME  |  Vervangen bomen op de Konijnenlaan

Vervangen bomen op de Konijnenlaan

Op de Konijnlaan staat oudere acacia’s in de bermen. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de bomen. Veel van deze acacia’s hebben aantastingen van schimmels, slechte takken of holten. Vanwege veiligheidsredenen worden 130 acacia’s in de straat verwijderd. In de bermen worden nieuwe bomen geplant.

Werkzaamheden

Het verwijderen van de bomen is gepland in de derde week van december. Het frezen van de wortels en de nieuwe aanplant vindt plaats in het eerste kwartaal van 2020.

Specifieke aandacht voor eigendom

Op de Konijnenlaan loopt op diverse percelen het private eigendom tot aan de weg. De gemeente heeft de berm, en daarmee de bomen echter al tientallen jaren in beheer. De gemeente neemt daarom niet apart contact op met de specifieke eigenaren.

Plekken voor de nieuwe bomen

Een boom kan alleen goed groeien op een goede standplaats. Dat betekent bijvoorbeeld niet onder een andere, bestaande boom, of op een hele donkere plek. Ook moet er voldoende voeding in de bodem zitten. De nieuwe boom moet natuurlijk niet in de weg staan bij een uitrit. De nieuw te planten bomen (en de soorten bomen) worden verwerkt op een tekening. Deze wordt later op de website geplaatst samen met de uitvoeringsperiode voor het planten van de nieuwe bomen.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via 14 070 of stuur een email naar groen@wassenaar.nl.

Top