HOME  |  Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Veiligheid bevat een aantal onderwerpen van woonoverlast en huiselijk geweld, tot verkeersveiligheid en georganiseerde misdaad. Met de transitie in het sociaal domein is het takenpakket van de gemeente op veiligheidsgebied uitgebreider geworden.

Veiligheid vanuit verbinding

De gemeenteraad stelt het Integraal Veiligheidsbeleid vast. In het Integraal veiligheidsbeleid (IVB) leest u in grote lijnen de ambities, prioriteiten en doelstellingen op veiligheidsgebied voor de periode 2019 - 2022.

Wijkagenten in Wassenaar

Gemeente Wassenaar kent verschillende wijkagenten.
Alle informatie over de wijkagenten leest u op de website van de politie.

Burgernet en WhatsApp-Buurtpreventie

Burgernet en WhatsApp-Buurtpreventie zijn twee middelen waarvoor inwoners zich kunnen opgeven in het kader van veiligheid in de omgeving. Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten. Overal in Nederland maken steeds meer inwoners gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Ook in Wassenaar zijn al verschillende groepen actief.

Criminaliteit en preventie

De gemeente is actief op het gebied van criminaliteit & preventie. Als inwoner kunt op verschillende sites nagaan hoe veilig het in uw omgeving is en wat u zelf kunt doen om maatregelen te treffen.

Jeugdoverlast

Jeugdoverlast is blijvend een aandachtsgebied in Wassenaar. De afgelopen jaren is het aantal overlastmeldingen sterk afgenomen.

Woonoverlast en sociale problematiek

Per 2015 zijn met de transities in het sociaal domein meer nieuwe taken naar de gemeente gekomen op het gebied van woonoverlast en sociale problematiek. Daarmee zijn de taken van de gemeente ‘achter de voordeur’, op het snijvlak van zorg en veiligheid de afgelopen jaren uitgebreid.

Rampen, crisis en calamiteiten

Overal in Nederland kan zich een ramp voordoen, ook in uw omgeving. Het kan zijn dat de stroom langere tijd uitvalt, er geen water uit de kraan komt, er sprake is van extreem weer of dat u tijdelijk uw huis moet verlaten vanwege explosiegevaar, een grote brand of andere bijzondere omstandigheden. Wees daarom voorbereid.

Top