HOME  |  U heeft hulp of ondersteuning nodig 

U heeft hulp of ondersteuning nodig 

Loket Welzijn, Werk en Zorg

Deel uit maken van de samenleving en meedoen is voor veel mensen belangrijk. Soms lukt dat niet meer. Heeft u of uw naaste hulp of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het telefonisch Loket Welzijn, Werk en Zorg (Loket WWZ) of met de gemeente. U kunt bij het Loket WWZ terecht met vragen over opvoeden en opgroeien – mantelzorg – geldzaken - vrije tijd – vrijwilligerswerk – meedoen – ontmoeten – vitaliteit - ruzie en geweld - huwelijk en relatie - verlies en rouw - hulp thuis – activiteiten – cursussen – buurtwerk – vervoer.

Het telefonisch loket is op werkdagen bereikbaar van 09.00-17.00 uur via telefoonnummer 088 – 654 93 80 of per e-mail wwz@wassenaar.nl. Medewerkers van het loket beantwoorden uw vraagt direct of u wordt in contact gebracht met de juiste persoon om u verder te helpen. Benieuwd naar de mensen van het Loket WWZ? Lees dan het interview met de medewerkers (PDF-document 282 kB).

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): samen oplossingen vinden

Voor een aanvraag van maatschappelijke ondersteuning uit de Wmo kunt u terecht bij de gemeente. Denk hierbij aan ondersteuning bij uw huishouden – individuele begeleiding bij bijvoorbeeld beginnende dementie, gedragsproblemen, psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking – dagbesteding - aanpassen van uw woning – scootmobiel, rolstoel of regiotaxi.

Voor wie is de Wmo?

De Wmo is er voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft om zelfredzaam te zijn. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Omdat het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet lukt. Tot slot is de Wmo er voor mantelzorgers die vastlopen in de ondersteuning van hun naaste.

Wmo aanvragen: hoe doet u dat en wat gebeurt er daarna?

 1. Melding maken bij de gemeente
  De eerste stap bij het aanvragen van hulp en ondersteuning is het maken van een melding bij de gemeente. Een melding kunt u doen via de website, per mail, brief, telefoon of aan de balie. Een Wmo-consulent van de gemeente neemt vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak. Uit ervaring weten we dat het prettig kan zijn als er een bekende bij deze afspraak aanwezig is. Vraag daarom gerust een familielid, vriend of kennis bij dit gesprek. U kunt ook hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Verder is het mogelijk om een persoonlijk zorgplan in te dienen waarin u beschrijft hoe u denkt dat uw maatschappelijke ondersteuning eruit moet komen te zien. U moet dit plan binnen zeven dagen na de melding indienen. Uw plan wordt vervolgens meegenomen in het onderzoek.
   
 2. Onderzoek en persoonlijk gesprek
  Tijdens het gesprek onderzoekt u samen met de Wmo-consulent waar de problemen in uw situatie liggen en wat er nodig is om deze te verbeteren. U bespreekt wat u zelf kunt en wat familie en naasten in uw omgeving voor u kunnen doen. We voeren dit gesprek het liefst bij u thuis, daarom wordt het ook wel een keukentafelgesprek genoemd. Als uit het gesprek blijkt dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft, is dat er in zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB). Zorg in natura betekent dat u ondersteuning krijgt van een van de zorgaanbieders met wie de gemeente een contract heeft afgesloten. Met een PGB kunt u ook gebruik maken van zorgaanbieders waarmee de gemeente geen overeenkomst heeft. U onderhoudt in dat geval zelf het contact met de leveranciers en aanbieders van uw zorg.
   
 3. Verslag van het gesprek
  U ontvangt binnen enkele weken een verslag van het gesprek en de gemaakte afspraken.
   
 4. Aanvraag van maatwerkvoorziening
  Bent u het eens met het gespreksverslag en het voorstel? Dan kunt u deze ondertekenen en terugsturen. Dit geldt als aanvraag voor ondersteuning uit de Wmo. U ontvangt binnen twee weken de bevestiging. We gaan ervan uit dat we samen tot een oplossing komen. Maar bent u het toch niet eens met het voorstel van de gemeente? Dan kunt u bezwaar aantekenen.


Klik op de afbeelding om de video te starten.

Eigen bijdrage

Voor de meeste Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Vanaf 2020 bedraagt deze bijdrage €19 per maand.

Wilt u een Wmo-melding maken of heeft u nog vragen?

U kunt op verschillende manieren een Wmo-melding maken of uw vraag stellen. Vul het meldingsformulier in of stuur een e-mail naar welzijnwerkenzorg@wassenaar.nl. Tijdens kantooruren kunt ook bellen naar 14 070. Is uw vraag niet direct te beantwoorden? Dan wordt u zo snel als mogelijk teruggebeld. U kunt ook een afspraak maken voor een gesprek met een consulent. 

Top