HOME  |  Tijdelijke plaatsing asielzoekers op landgoed Duinrell

Tijdelijke plaatsing asielzoekers op landgoed Duinrell

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft het verzoek gedaan aan de gemeente Wassenaar om in de winterperiode asielzoekers te kunnen opvangen in Duinrell. Het college van burgemeester en wethouders heeft positief gereageerd op dit verzoek. In de periode van 7 november 2018 tot en met 8 april 2019 zullen er daarom tijdelijk asielzoekers worden opgevangen op een deel van Landgoed Duinrell. 

Vanaf 7 november worden de eerste bewoners ontvangen op de locatie. Er is plek voor maximaal 930 asielzoekers. Zij zullen geleidelijk in Duinrell gehuisvest worden. De tijdelijke opvang vindt plaats op een apart gedeelte van het landgoed met een eigen in- en uitgang. Het COA verzorgt de opvang en begeleiding van deze mensen. De beveiliging wordt verzorgd door Duinrell. Het handhaven van de openbare orde en veiligheid gebeurt in onderlinge afstemming tussen COA, de gemeente, politie en Duinrell. 

Samenstelling van de groep

De samenstelling van de groep is nog niet bekend. Dit is er mede van afhankelijk of er bijvoorbeeld onderwijs beschikbaar is voor kinderen of niet. De gemeente zal een brief sturen aan het COA dat er bereidheid is om vanuit de gemeente verantwoordelijkheid te nemen voor onderwijs voor de kinderen. De mogelijkheden hiervoor worden nu bekeken, ook in samenwerking met de gemeente Katwijk. Afhankelijk hiervan wordt meer bekend over de samenstelling van de groep.

Waarom is er behoefte aan tijdelijke extra opvangplekken?

Het COA heeft tijdelijk extra opvangplekken nodig omdat asielzoekers langer verblijven in de opvang. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen moeten langer wachten op een woning, door krapte op de woningmarkt. Daarnaast is de doorlooptijd voor asielaanvragen langer dan gewenst, mede omdat het aantal asielaanvragen sinds de zomer licht is gestegen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst werkt eraan om extra personeel aan te trekken en op te leiden, om zo de wachttijden te verkorten.

Wassenaar biedt 11e keer opvang aan

De gemeente Wassenaar en Duinrell hebben Duinrell tien keer eerder beschikbaar gesteld als locatie voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. De laatste keer was in de periode november 2015 t/m maart 2016. De overeenkomst tussen het COA en Duinrell is een privaat rechtelijke overeenkomst.

Veel gestelde antwoorden en vragen

Om u zo goed en volledig mogelijk te informeren hebben wij een veel gestelde vragenlijst met antwoorden opgesteld. Deze kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Uw contactpersoon voor vragen

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het COA, duinrell@coa.nl. Voor vragen aan de gemeente kunt u contact opnemen via opvang@wassenaar.nl.

Top