HOME  |  Stichting Ad Gloriam Pavonis

Stichting Ad Gloriam Pavonis

De stichting Ad Gloriam Pavonis is in 1992 opgericht en heeft onder meer als doel het kunst- en cultuurbezit in en om ‘Buitenplaats De Paauw’ te Wassenaar te beschermen, in stand te houden en uit te breiden. De Stichting (met ANBI-status) verkrijgt haar middelen uit subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten en vrijwillige bijdragen. Er is geen beloningsbeleid voor de bestuurders.

De stichting heeft een aantal projecten rondom landgoed De Paauw te Wassenaar succesvol afgerond. Zoals de aanschaf van twee Venetiaanse kroonluchters voor de Spiegelhal en Muzenzaal in het raadhuis. Daarnaast werd de beeldengroep ‘Athena unterstützt den Krieger’ hersteld en zijn twee sokkels teruggeplaatst bij de ingang van de Prinsessentuin. Deze sokkels waren afkomstig van kasteel ‘De Wittenburg’. Aan deze projecten hebben zowel de gemeente Wassenaar als fondsen en sponsoren (financieel) bijgedragen.

De Stichting Ad Gloriam Pavonis werkt samen met de gemeente Wassenaar, lokale cultuurhistorische organisaties als de Stichting Historisch Centrum Wassenaar, de Vereniging Oud Wassenaer, het comité Open Monumentendag en de tuindersvereniging.

Baten en lasten

Het RSIN nummer dan wel fiscaal nummer: 8020.40.135.

Bekijk ook de jaarrekeningen van 2015 en 2016.

Top