HOME  |  Sporthal Dr. Mansveltkade

Sporthal Dr. Mansveltkade

De gemeenteraad heeft op 16 juli 2019 in grote meerderheid ingestemd met de realisatie van een nieuwe sporthal aan de Dr. Mansveltkade. De nieuwe sporthal moet voor een breed scala aan sporten faciliteiten bieden. Het complex vervangt De Schulpwei en de hockey-/tennishal van De Kieviten, die aan het eind van hun levensduur zijn.

De plannen zijn in goede samenwerking met de Sporthalcommissie, als vertegenwoordiger van de betrokken sportverenigingen, en De Kieviten tot stand gekomen. De nieuwe energieneutrale sporthal wordt gebouwd op de plek waar het huidige clubhuis en de hal van de Kieviten nu staat en wordt binnen de huidige kavelgrenzen gebouwd.

Stand van zaken (juli 2020)

Het project bevindt zich nu in de ontwerpfase. Gedurende deze fase wordt veelvuldig overlegd met de (toekomstige) gebruikers van de sporthal.

De sloop van de huidige hal start naar verwachting eind december 2020, begin januari 2021.  Wanneer alles volgens planning loopt, starten we in januari 2021 met de bouw van de nieuwe hal. De verwachting is dat er eind 2021 een nieuwe, multifunctionele en duurzame hal beschikbaar is voor de sporters.

Meer informatie

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie dan kunt u een mail sturen naar sporthal@wassenaar.nl.

Top