HOME  |  Sporthal Dr. Mansveltkade

Sporthal Dr. Mansveltkade

De gemeenteraad heeft op 16 juli in grote meerderheid ingestemd met de realisatie van een nieuwe sporthal aan de Dr. Mansveltkade. De nieuwe sporthal moet voor een breed scala aan sporten faciliteiten bieden. Het complex vervangt De Schulpwei en de hockey-/tennishal van De Kieviten, die aan het eind van hun levensduur zijn.

De plannen zijn in goede samenwerking met de Sporthalcommissie, als vertegenwoordiger van de betrokken sportverenigingen, en De Kieviten tot stand gekomen. Er is gezamenlijk draagvlak en enthousiasme over de locatie en het besluit het dagelijks beheer en exploitatie van de hal bij De Kieviten onder te brengen. Hiertoe zal op korte termijn een intentieovereenkomst worden getekend tussen de gemeente, De Kieviten en de Sporthalcommissie.

Proces

Het college van B & W zal de planvoorbereiding en detaillering in samenwerking met alle stakeholders vormgeven en toewerken naar een spoedige en zorgvuldige aanbesteding. Vragen over de nieuwe sporthal mogen worden gemaild naar sporthal@wassenaar.nl. Via onze website en socialmediakanalen houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Top