HOME  |  Restauratie De Paauw

Restauratie De Paauw

De buitenzijde van De Paauw wordt duurzaam gerestaureerd volgens ambachtelijke methoden en met producten op natuurlijke basis. De gevel krijgt de kleur en allure terug van de tijd dat Prins Frederik het huis bewoonde (1838 tot 1881). In het park, een eeuwenlang geliefd wandelgebied, is gesnoeid en opnieuw aangeplant, paden zijn opgeknapt en bruggen vervangen. Historische structuren en open ruimtes zijn zo opnieuw zichtbaar.

Volgens planning worden de werkzaamheden medio 2020 afgerond. De restauratie van De Paauw is mede mogelijk gemaakt met steun van de provincie Zuid-Holland.

Hoe ziet de toekomst er uit?

Wat de meest toekomstbestendige functie voor De Paauw is heeft de gemeente laten onderzoeken. Onderdeel van het onderzoek is een participatieproces. Het participatieproces is inmiddels afgerond en de resultaten zijn bekend. Lees meer.

Prinsessetuin

In het herstelplan van park De Paauw is ook de Prinsessetuin opgenomen. Lees meer over de werkzaamheden bij de Prinsessetuin.

Werkzaamheden

Een overzicht van de werkzaamheden rondom de restauratie van de Paauw. Lees meer.

De Paauw blijkt Pruisischer dan gedacht!

Tijdens de restauratie is een bouwhistorische ontdekking gedaan die de gangbare beschrijving van de bouwfasering op de proef stelt. Lees meer over deze bouwhistorische ontdekking.

Top