HOME  |  Restauratie De Paauw

Restauratie De Paauw

Buitenplaats De Paauw is een rijksmonument en wordt opgeknapt. De gevels en alle kozijnen krijgen weer de kleur en allure terug van de tijd dat Prins Frederik het huis bewoonde (1838 tot 1881). Tegelijkertijd wordt het bijbehorende park, al eeuwenlang geliefd wandelgebied, onder handen genomen. Met de nieuwe aanplant worden de ontstane open ruimtes hersteld zodat de historische structuur en aanleg weer teruggebracht worden. Paden worden opgeknapt, het parkeerterrein wordt verplaatst en bruggen vervangen. Volgens planning duren de werkzaamheden aan het gebouw tot half 2019 en is het werk in het park afgerond in 2020. De restauratie van De Paauw is mede mogelijk gemaakt met steun van de provincie Zuid-Holland.

Geen tentoonstellingen

In Raadhuis De Paauw worden geen tentoonstellingen en andere activiteiten meer georganiseerd tijdens de restauratie. De werkzaamheden van de restauratie zorgen voor overlast door stof en geluid. Dit maakt de Paauw ongeschikt voor openbare activiteiten. Activiteiten waarover van tevoren afspraken zijn gemaakt met de organisatoren, gaan wel door.

Online peiling toekomst De Paauw

Wat is de maatschappelijke waarde van De Paauw? Lees meer.

Meesters in het restauratievak

Hoe gaat het duurzaam restaureren van een monument in zijn werk? Het komt aan op vakmanschap, ervaring en doorzettingsvermogen. Lees meer over het restauratie opleidingstraject.

Nieuw gazon Prinsessetuin

De Prinsessetuin heeft een nieuw gazon. Lees meer over de werkzaamheden bij de Prinsessetuin.

De Paauw blijkt Pruisischer dan gedacht!

Tijdens de restauratie is een bouwhistorische ontdekking gedaan die de gangbare beschrijving van de bouwfasering op de proef stelt. Lees meer over deze bouwhistorische ontdekking.

Werkzaamheden

Een overzicht van de werkzaamheden rondom de restauratie van de Paauw. Lees meer.

Top