HOME  |  Restauratie De Paauw

Restauratie De Paauw

Buitenplaats De Paauw is een rijksmonument en wordt opgeknapt. De gevels en alle kozijnen krijgen weer de kleur en allure terug van de tijd dat Prins Frederik het huis bewoonde (1838 tot 1881). Tegelijkertijd wordt het bijbehorende park, al eeuwenlang geliefd wandelgebied, onder handen genomen. Met de nieuwe aanplant worden de ontstane open ruimtes hersteld zodat de historische structuur en aanleg weer teruggebracht worden. Paden worden opgeknapt, het parkeerterrein wordt verplaatst en bruggen vervangen. Volgens planning duren de werkzaamheden aan het gebouw tot half 2019 en is het werk in het park afgerond in 2020.

Geen tentoonstellingen

In Raadhuis De Paauw worden geen tentoonstellingen en andere activiteiten meer georganiseerd tijdens de restauratie. De werkzaamheden van de restauratie zorgen voor overlast door stof en geluid. Dit maakt de Paauw ongeschikt voor openbare activiteiten. Activiteiten waarover van tevoren afspraken zijn gemaakt met de organisatoren, gaan wel door.

Bezoekers en gebruikers moeten rekening houden met mogelijke overlast door werkzaamheden. Lees meer over de werkzaamheden.

In het herstelplan van park De Paauw is ook de Prinsessetuin opgenomen. Lees meer over de werkzaamheden bij de Prinsessetuin.

Hoe gaat het duurzaam restaureren van een monument in zijn werk? Het komt aan op vakmanschap, ervaring en doorzettingsvermogen. Lees meer over het restauratie opleidingstraject.

De restauratie van de buitenzijde van Huize De Paauw ging van start op 6 februari. Tijdens de werkzaamheden is een bouwhistorische ontdekking gedaan die de gangbare beschrijving van de bouwfasering op de proef stelt. Lees meer over deze bouwhistorische ontdekking.

Top