HOME  |  Regionale Energiestrategie

Regionale Energiestrategie

De Regionale Energiestrategie, uw mening

De regio Rotterdam Den Haag, waar Wassenaar toe behoort, heeft een grote uitdaging om binnen de eigen regio op grote schaal hernieuwbare energie op te wekken. Om in beeld te brengen hoe we in 2030 met hernieuwbare energieopwekking 49% reductie van de CO2-uitstoot kunnen realiseren is een concept- Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld.

Bijeenkomst op 6 juli ook digitaal te volgen

De concept-RES is een opmaat richting een definitieve RES, de zogenaamde RES 1.0, die in 2021 wordt ontwikkeld. Ter voorbereiding op deze volgende stap horen wij graag u reactie op deze concept-RES en uw vragen en suggesties voor de RES 1.0. Daartoe organiseren we een bijeenkomst op maandag 6 juli om 19.30 uur.

Deze bijeenkomst is in de Raadszaal van De Paauw. Tijdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over het proces van de RES, de geschetste oplossingen en de situatie voor Wassenaar. Uw reactie draagt bij aan de input die wij vanuit Wassenaar leveren voor de volgende stap in de Regionale Energiestrategie.

In verband met de richtlijnen van het RIVM is er maximaal plaats voor 20 personen. Omdat we iedereen de gelegenheid willen bieden om kennis te nemen van de RES is de bijeenkomst ook digitaal te volgen. Uw vragen en opmerkingen kunt u dan plaatsen via de chatfunctie.

Let op! Meld u vooraf aan

Aanmelden is nodig. Als u geïnteresseerd bent en wilt deelnemen, kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar les@wassenaar.nl. Geeft u hierbij aan of u fysiek aanwezig bent of dat u digitaal wilt deelnemen. Bij digitale deelname krijgt u op 6 juli een e-mail toegestuurd met link waarmee u kunt deelnemen.

Lees meer over de RES, maar ook over alle andere inspanningen die de gemeente levert op het gebied van de energietransitie op de pagina van de Wassenaarse Lokale Energiestrategie. De complete concept-RES van de regio Rotterdam Den Haag, inclusief alle bijlagen, is te vinden op www.resrotterdamdenhaag.nl. Hier vindt ook een aantal korte filmpjes met een kernachtige uitleg van de concept-RES.

Top