HOME  |  Producten en diensten  |  Woning splitsen

Woning splitsen

 • Wat is het?

  Wilt u uw gebouw splitsen in appartementsrechten en betreft het woningen die een huurprijs hebben onder de huurliberalisatiegrens?
  In dat geval kunt u op grond van artikel 22 van de Huisvestingswet een splitsingsvergunning aanvragen bij de gemeente.

 • Direct online regelen

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u uw woning mag splitsen. Hierbij houdt zij rekening met:

  • de verdeling van woonruimte in de gemeente;
  • splitsen van de woning mag stadsvernieuwing niet in de weg staan;
  • of de woning geschikt is om te splitsen.
 • Wat moet ik doen?

  • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.
  • Soms hebt u ook een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen.
 • Wat heb ik nodig?

  • een splitsingsplan
  • een taxatierapport
Top