HOME  |  Producten en diensten  |  Verkoop snippergroen, grond

Verkoop snippergroen, grond

U vindt hier informatie over: "Direct online regelen"

Direct online regelen

De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

  • Snippergroen kan alleen door eigenaren van een object of pand worden gekocht.
  • (Potentieel) toekomstige eigenaren kunnen wel alvast een verzoek indienen.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente geeft snippergroen uit. Snippergroen zijn kleine stroken openbaar groen zonder belangrijke functie, direct grenzend aan een perceel. Eigenaren van woningen kunnen hiermee stroken gemeentegrond kopen, onder voorbehoud van gemeentelijke goedkeuring.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het ?"

Hoe werkt het ?

De locatie moet onder andere op de volgende punten gecheckt worden:

  • Eventuele plannen of ontwikkelingen;
  • Eventuele gevolgen op verkeersgebied met betrekking tot verkeersveiligheid en bereikbaarheid;
  • Aanwezigheid van Straatmeubilair. Bij aanwezigheid bepaalt de gemeente Wassenaar of en hoe dit verplaatst kan worden;
  • Aanwezigheid van voorzieningen brandweer;
  • Aanwezigheid van riolering, kabels en leidingen, overige nutsvoorzieningen en civieltechnische bouwwerken;
  • Eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging of archeologische waarden.

Naar aanleiding van bovenstaande punten kan besloten worden de locatie niet te verkopen.

Wilt u meer informatie over Snippergroen?

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De tijdelijke projectprijs voor grond waarop niet gebouwd mag worden is € 125,00 per m2.

Het verzoek is kosteloos en vrijblijvend totdat er een koopovereenkomst is gesloten. Daarna worden er € 500,00 behandelingskosten berekend.

De prijs wordt jaarlijks vermeld in de grondprijsbrief

Top