HOME  |  Producten en diensten  |  Starterslening

Starterslening

 • Wat is het ?

  Zo werkt de Starterslening

  De Starterslening is een steuntje in de rug voor starters op de koopwoningmarkt. De gemeente Wassenaar maakt daarmee een eerste koopwoning mogelijk.
  Hoe zit deze aanvullende lening in elkaar? En waar vraagt u de Starterslening aan? We hebben het voor u op een rij gezet.

  De Starterslening is een aanvullende lening
  De Starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (eerste) hypotheek. Deze aanvullende lening kan het gat overbruggen tussen de maximale hypotheek die een bank verstrekt en het bedrag dat nodig is om de eerste woning te kopen.

  De Starterslening vraagt u aan bij de gemeente
  Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voert de Starterslening uit. Nadat u van de gemeente een aanvraagformulier hebt gekregen, verzorgt de SVn de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.

  Kijk voor de actuele informatie over de Starterslening op www.svn.nl. U kunt hier alvast een proefberekening maken om te kijken of u in aanmerking komt voor een Starterslening.

  Wijzigingen in Loan to Value voor de Starterslening
  Per 1 januari 2018 zijn de voorwaarden voor een maximale financiering bij aankoop van een woning veranderd. De zogenaamde ‘Loan to value’ (de verhouding tussen de lening en de waarde van de woning) wordt beperkt tot 100% van de koopsom of (getaxeerde) waarde van de woning.

  De Starterslening bestaat uit twee delen
  Een (hypothecaire) box 1 lening die u annuïtair aflost en een oplopende box 3 lening. De box 3 lening noemen we de Combinatielening. Voor beide leningdelen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten. De aflossing van de Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.

  De Starterslening wordt geborgd door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)
  Het WEW borgt de box 1 lening. De Combinatielening valt niet onder de borg van het WEW. In het geval van een verliesdeclaratie bij het WEW neemt SVn de resterende Combinatielening voor haar rekening.

  De Starterslening kunt u boetevrij aflossen
  U kunt altijd extra aflossen. Dat kost niks, u hoeft geen boete te betalen. U maakt gewoon het bedrag dat u wilt aflossen over naar SVn en zij doen de rest. U vermeldt hierbij wel altijd uw leningsnummer.

  Wilt u een Starterslening aanvragen? Lees meer op de website van de SVn of bekijk het filmpje over de Starterslening. 

  In verband met de Privacy wetgeving wordt er alleen gecorrespondeerd over de aanvraag met de aanvrager (koper van de woning), niet met de financieel adviseur/hypotheekverstrekker of derden.

 • Direct online regelen

  De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

  Voordat u het e-formulier invult is het raadzaam om op de hoogte te zijn van de NHG normen.

 • Hoe werkt het ?

  Voor wie is de Starterslening bedoeld?

  Voor jonge starters die de financiering voor de koop van hun eerste huis niet rondkrijgen, biedt de gemeente uitkomst via de Starterslening. De maximale starterslening is € 40.000,00.

  Voldoet u aan alle voorwaarden, dan kunt u een aanvraagformulier Starterslening aanvragen bij de gemeente:

  1. Gaat u voor het eerst een woning kopen? Dit criteria geldt voor beide aanvragers.
  2. Bent u tussen de 18 en 40 jaar? De leeftijdseis geldt voor beide aanvragers.
  3. Heeft u minimaal vijf jaar aaneengesloten gewoond binnen de gemeente Wassenaar of woont u minimaal vijf jaar aaneengesloten binnen de gemeente? Geldt voor één van de aanvragers.Of woont u momenteel in de gemeente en huurt u minimaal twee jaar aaneengesloten een zelfstandig een sociale huurwoning en komt deze woning weer vrij voor de sociale huur? Geldt voor beide aanvragers.
  4. De totale verwervingskosten voor de woning bedraagt niet meer dan € 310.000 (hypotheek met NHG)? Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG-kostengrens naar maximaal €328.600

 • Wat moet ik doen ?

  Wat moet ik doen?

  U (koper van de woning) vraagt een aanvraagformulier Starterslening aan door een digitaal formulier (via DigiD) in te vullen. Aan de hand van de door u opgegeven gegevens wordt nagekeken of u voldoet aan de voorwaarden. Als u voldoet aan de voorwaarden dan ontvangt u een toewijzingsbesluit per post en per e-mail. Als bijlage bij de e-mail ontvangt u het digitale aanvraagformulier Starterslening.

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een afwijzingsbesluit.

  In verband met de korte doorlooptijden kan deze aanvraag alleen door aanvrager van de Starterslening worden aangevraagd, niet door tussenpersonen en/of derden (zoals een financieel adviseur, hypotheekverstrekker).

 • Hoe lang duurt het?

  Hoe lang duurt het?

  Houd er rekening mee dat de gehele aanvraagprocedure van een Starterslening circa drie maanden duurt.

  Als u een aanvraag indient, dan ontvangt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging.

  Binnen acht weken na ontvangst van een complete aanvraag ontvangt u een toewijzingsbesluit of afwijzingsbesluit.

 • Aanvullende informatie

  Aanvullende informatie

  De gehele communicatie met betrekking tot uw aanvraag Starterslening loopt via SVn. Deze bepaalt ook de hoogte van de Starterslening. Als u een lager bedrag (dus afwijkend bedrag) wilt lenen, moet u dit direct communiceren met de SVn, zodat zij hier rekening mee kunnen houden.

  Als u dit doorgeeft, nadat de SVn een besluit heeft genomen, dan moet de SVn opnieuw een besluit nemen en daarmee loopt uw aanvraag Starterslening vertraging op.

Top