HOME  |  Producten en diensten  |  Sociale huurwoning, urgentieverklaring

Sociale huurwoning, urgentieverklaring

 • Wat is het ?

  Als u in een noodsituatie zit en met spoed een woning nodig hebt, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang bij het zoeken naar een sociale huurwoning.

  De voorwaarden en eisen voor een urgentieverklaring vindt u in de Huisvestingsverordening Wassenaar 2019 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-154882.html).

 • Hoe werkt het ?

  Er gelden strenge voorwaarden bij een urgentieverklaring. De urgentieverklaring of voorrangsverklaring is daarom alleen voor:

  • Aanvrager(s) is 18 jaar of ouder.
  • Aanvrager(s) heeft de Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning.
  • mensen die inwoner zijn van Wassenaar en ook tenminste twee jaar aaneengesloten staan ingeschreven in het BRP op een woonadres in Wassenaar.
  • die buiten hun schuld in een noodsituatie zitten (gezinsuitbreiding of het beëindigen van een relatie geldt niet als een noodsituatie.
  • en waarvoor andere woonruimte noodzakelijk is.
 • Wat moet ik doen ?

  Vanaf 1 september 2016 moet een aanvraag voor een voorrangsverklaring worden ingediend bij één van de woningcorporaties in de gemeente Wassenaar.

   Contactgegevens woningcorporaties:

  Woningbouwvereniging St.Willibrordus

  Wassenaarsche Bouwstichting
   

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voorrangsverklaring bent u op grond van de Legesverordening van de gemeente Wassenaar leges verschuldigd.  De legeskosten bedragen € 84,30 (2020). Deze betaald u bij de woningcorporatie.

  Legesverordening Wassenaar 

Top