HOME  |  Producten en diensten  |  Sociale huurwoning, urgentieverklaring

Sociale huurwoning, urgentieverklaring

U vindt hier informatie over: "Wat is het ?"

Wat is het ?

Als u in een noodsituatie zit en met spoed een woning nodig hebt, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang bij het zoeken naar een sociale huurwoning.

De voorwaarden en eisen voor een urgentieverklaring vindt u in de Huisvestingsverordening Wassenaar 2019 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-154882.html).

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het ?"

Hoe werkt het ?

Er gelden strenge voorwaarden bij een urgentieverklaring. De urgentieverklaring of voorrangsverklaring is daarom alleen voor:

  • Aanvrager(s) is 18 jaar of ouder.
  • Aanvrager(s) heeft de Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning.
  • mensen die inwoner zijn van Wassenaar en ook tenminste twee jaar aaneengesloten staan ingeschreven in het BRP op een woonadres in Wassenaar.
  • die buiten hun schuld in een noodsituatie zitten (gezinsuitbreiding of het beëindigen van een relatie geldt niet als een noodsituatie.
  • en waarvoor andere woonruimte noodzakelijk is.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen ?"

Wat moet ik doen ?

Vanaf 1 september 2016 moet een aanvraag voor een voorrangsverklaring worden ingediend bij één van de woningcorporaties in de gemeente Wassenaar.

 Contactgegevens woningcorporaties:

Woningbouwvereniging St.Willibrordus
Hofcampweg 87
2241 KE Wassenaar
Tel: 070-5119335
E-mail: info@wbv-willibrordus.nl

Wassenaarsche Bouwstichting
Starrenburglaan 1
2241 NA Wassenaar
Tel: 070 – 5114690
E-mail: wbs@wabs.nl

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voorrangsverklaring bent u op grond van de Legesverordening van de gemeente Wassenaar leges verschuldigd.  De legeskosten bedragen € 83,15 (2019). Deze betaald u bij de woningcorporatie.

Top