HOME  |  Producten en diensten  |  Sociaal raadslieden

Sociaal raadslieden

  • Wat is het?

    De sociaal Raadslieden zijn er voor alle inwoners die een vraag hebben over o.a. het recht op een uitkering, studiefinanciering, huurtoeslag, belastingen, ontslag, voogdij, juridische zaken.

  • Wat moet ik doen ?

    U kunt een afspraak maken via welzijn, werk en zorg 14070

Top