HOME  |  Producten en diensten  |  Rioolheffing

Rioolheffing

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor).

De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Bij 'wat kost het' kunt u per jaar zien wat de kosten zijn.

De betaling wordt geregeld via de BSGR Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het ?"

Hoe werkt het ?

Het waterbedrijf stuurt uw waterverbruik naar de BSGR en daar wordt de rioolheffing op bepaald en deze rekening krijgt u toegestuurd.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater
Top