HOME  |  Producten en diensten  |  Parkeren van grote voertuigen

Parkeren van grote voertuigen

 • Wat is het ?

  Het is verboden voor vrachtauto's en autobussen om binnen de bebouwde kom te parkeren.

 • Hoe werkt het ?

  Verspreid door Voorschoten liggen een aantal locaties waar vrachtwagens mogen parkeren. De locaties die zijn gereserveerd zijn aangegeven met bebording dat de voertuigen langer dan 6.00 meter en/of hoger dan 2,40 meter moeten zijn.

  Op de volgende locaties zijn in ieder geval parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bussen aanwezig:

  • Burgemeester van de Haarplein: hier zijn 8 plaatsen aangewezen voor vrachtwagens en bussen. Het betreft 8 plaatsen van circa 12 meter. Als een trekker met oplegger hier wil parkeren heeft deze 2 parkeerplaatsen nodig.
  • Van Beethovenlaan: ter hoogte van de sportvelden een langsparkeerhaven van circa 90 meter.
  • Trompweg: nabij de Leidseweg, een langsparkeerhaven van circa 20 meter

  In de Dobbewijk en het Rouwkooppark zijn geen openbare vrachtwagenparkeerplaatsen aanwezig.

 • Hoe werkt het ?

  In Wassenaar mag door vrachtwagens en touringcars/bussen alleen geparkeerd worden op Maaldrift.

  Voor touringcars zijn er bij sportclubs enkele plaatsen aangewezen. Dit is op het grote parkeerterrein achter de Schulpwei en bij de voetbalvereniging aan de Van Brienenlaan.

  Voor schoolbussen zijn er, binnen tijdvensters, plekken nabij de Nutsschool en Herenwegschool gereserveerd.

Top