HOME  |  Producten en diensten  |  Overlast

Overlast

 • Wat is het?

  U hebt overlast van bijvoorbeeld mensen, dieren, evenementen werkzaamheden. Iedereen ervaart wel eens overlast in zijn omgeving. Het melden van verschillende soorten overlast doet u bij verschillende instanties. Bij wat moet ik doen proberen wij u de goede verwijzingen te geven.

 • Wat moet ik doen ?

  Overlast en spoed
  Bel direct de politie op 112

  Overlast veroorzaakt door bewoners, verloedering, bedreiging, burenruzie, vervuiling
  Zoek contact met politie 0900-8844 en bespreek dit met uw wijkagent.

  Overlast hebben van jeugd
  Dit wordt opgepakt door politie en gemeente. U kunt overlast melden bij de gemeente waarop de buitengewoon opsporingsambtenaar onderzoek kan doen.

  Overlast veroorzaakt door winkels, handel in het algemeen, evenementen, horeca
  Overlast valt onder de algemene plaatselijke verordening. U kunt overlast melden bij de gemeente waarop de buitengewoon opsporingsambtenaar onderzoek kan doen.

  Overlast hebben van bedrijven met geluid, geur, bodem of luchtverontreiniging
  Dit kunt u melden bij omgevingsdienst Haaglanden

  Overlast hebben van verkeer
  Overlast van verkeer wordt door politie en gemeente opgepakt. Bij de gemeente is team verkeer belast met verbeteringen en oplossingen en de buitengewoon opsporingsambtenaar bekeurt op overtredingen.

  Overlast van meeuwen
  Op onze productpagina meeuwen krijgt u uitleg wat u kunt doen om overlast te voorkomen.

  Overlast van geluid
  Op onze productpagina geluid krijgt u uitleg wat u kunt doen bij overlast.

  Overlast van houtstook, rook
  Op onze productpagina overlast houtstook, rook krijgt u uitleg wat u kunt doen bij overlast.

  Overlast van ratten
  Op onze productpagina ratten krijgt u uitleg wat u kunt doen bij overlast.

  Overlast van ongedierte
  Op onze productpagina ongediertebestrijding krijgt u uitleg wat u kunt doen bij overlast.

Top