HOME  |  Producten en diensten  |  Monument, lijst

Monument, lijst

 • Wat is het ?

  De gemeente Wassenaar is rijk aan Cultureel erfgoed. Om de belangrijkste gebouwen te kunnen bewaren kan het College van Burgermeester en Wethouders gemeentelijke monumenten aanwijzen. Bij verbouwingen aan deze panden heeft u in veel gevallen een monumentenvergunning nodig.
  Via www.omgevingsloketonline.nl kunt u een aanvraag om omgevingsvergunning aanvragen en een vergunningscheck doen om te kijken of u een vergunning nodig heeft.

  De lijst van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden van de gemeente Wassenaar.

  Naast de gemeentelijke monumentenlijst heeft het College van Burgemeester en Wethouders tevens een ontwerp-paraplubestemmingsplan "Cultureel erfgoed Wassenaar, panden en objecten en archeologisch erfgoed" vrijgegeven.

  Dit plan ligt tot en met 23 december ter inzage. U kunt alleen beroep instellen tegen dit besluit als u eerder, in de ontwerpfase, een zienswijze heeft ingediend.

  Paraplubestemmingsplan gewijzigd vastgesteld

Top