HOME  |  Producten en diensten  |  Melding woon- en leefomgeving

Melding woon- en leefomgeving

U vindt hier informatie over: "Direct online regelen"

Direct online regelen

De melding zonder DigiD is vanwege een systeem update pas weer vanaf 21 november 2018 te gebruiken.

Melding doen openbare ruimte zonder DigiD

Toezicht en handhaving in de openbare ruimte zonder DigiD


Gebruik bij voorkeur bovenstaande mogelijkheden. Uw melding wordt dan direct geregistreerd in het meldingen systeem.
U kunt ook gebruik maken van een plattegrond.

De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

eHerkenningDe gemeente Wassenaar werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Uw woon- en leefomgeving bestaan uit plekken waar iedereen toegang tot heeft. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn.

Als u iets ziet dat stuk is of opgeruimd moet worden, doet u hiervan een melding bij de gemeente.

Spoed

Bij gevaar voor mens, dier en milieu kunt u 24 uur per dag de politie bellen. 112 of 0900-8844. De politie stelt de plek na aankomst direct veilig en zorgt ervoor dat er maatregelen worden genomen. De politie zoekt contact met de verantwoordelijke eigenaar van de gevaarlijke plek, gemeente, het hoogheemraadschap, rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, enz.

Kabels en leidingen werkzaamheden?

 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voorbeelden van zaken die u kunt melden bij de gemeente:

 • losse stoeptegel
 • gat in de weg
 • kapotte straatverlichting
 • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
 • onveilige plekken
 • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
 • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
 • vernield groen
 • zwerfvuil
 • overvolle afvalbakken
 • dode dieren langs de weg of in het water
 • stankoverlast
 • achtergelaten fietsen of auto’s
 • onveilige verkeerssituatie
 • aanleg en onderhoud van speelplekken
 • kapotte of onveilige speeltoestellen
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • Doe uw melding bij de gemeente.
 • Omschrijf duidelijk waar de melding over gaat.
 • Geef aan op welke plek er iets moet gebeuren.

Niet melden bij de gemeente

 • Gevonden dieren: bel de dierenambulance.
 • Overlast van anderen, zoals buren of verslaafden: bel de politie.
 • Voorwerpen of plekken die niet van de gemeente zijn: neem contact op met de eigenaar.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente behandelt uw melding meestal binnen 5 werkdagen. Dit betekent niet altijd dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig.

Top