HOME  |  Producten en diensten  |  Informatie opvragen (Wob-verzoek)

Informatie opvragen (Wob-verzoek)

 • Wat is het?

  Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

  Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

  Let op! Als u deze informatie ook wilt hergebruiken, dient u geen Wob-verzoek maar een Who-verzoek in.

  Het is mogelijk om een 'informatie verzoek' te doen voor niet openbaar gemaakte documenten. Hier hebben wij een speciaal formulier voor. Dit is voor beide partijen, gemeente en aanvrager een snelle procedure. Het Wob verzoek heeft een juridische procedure met termijnen.

 • Direct online regelen

 • Hoe werkt het?

  U kunt een Wob-verzoek indienen als:

  • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen;
  • de gemeente de informatie ook echt heeft;
  • de informatie gaat over het beleid van de gemeente;
  • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand.

  De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw Wob-verzoek. De gemeente kan deze termijn met 4 weken verlengen.

  Bezwaar maken Wob-verzoek

  • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bezwaar maken 
  • Wijst de gemeente uw Wob-verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.
Top