HOME  |  Producten en diensten  |  Idee voor wijk of buurt

Idee voor wijk of buurt

 • Wat is het?

  Wijkinitiatieven zijn bedoeld om de leefbaarheid in wijken te stimuleren. Heeft u een idee om het genot van wonen in uw wijk te vergroten, dan kunt u dit samen met andere wijkbewoners uitwerken en realiseren.

  • de openbare ruimte verbeteren
  • de contacten in de wijk bevorderen
  • de communicatie en participatie in de wijk verbeteren
  • de (sociale)veiligheid of het kunnen omgaan met hinder vergroten
  • een buurttuin aanleggen
  • samen tuingereedschap aanschaffen om het plantsoen te onderhouden
  • een wijkmarkt of wijkconcert organiseren
  • een training van vrijwilligers organiseren om te kunnen helpen bij een project voor beschermd wonen van GGZ-cliënten in de wijk
  • extra verlichting op plekken die als onveilig worden ervaren
  • buurtwhatsapp
 • Direct online regelen

  DigiD De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

  eHerkenningDe gemeenteWassenaar werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente ondersteunt het idee bijvoorbeeld door u te helpen bij aanvragen van benodigde vergunningen. De uitvoering van het project ligt geheel bij de initiatiefnemers.

  Beoordeling van de ideeën vindt regelmatig plaats en daarbij wordt met u contact gezocht.

  De wijkmanager gaat in gesprek met wijkbewoners, -verenigingen, partners en collega’s en stimuleert initiatieven en kijkt of ideeën en plannen in een wijk uitvoerbaar en haalbaar zijn.

 • Wat heb ik nodig?

  Criteria beoordeling wijk idee.

  • Het initiatief verbetert van de leefbaarheid in de buurt en vergroot de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving wordt vergroot.
  • Het initiatief is voor een groep bewoners (collectief) bestemd. Initiatieven gericht op eigen belang komen niet in aanmerking.
  • De aanvraag moet passen binnen de geldende wetgeving en het gemeentelijk beleid.
  • Er is duidelijkheid over de haalbaarheid van het initiatief en over de inzet van bewoners.
  • Het initiatief mag niet leiden tot een structurele bijdrage door de gemeente: er moet sprake zijn van een éénmalige ondersteuning.
  • Uitgangspunt is dat de initiatiefnemers zelf het beheer voeren en aansprakelijk zijn voor eventueel schadeherstel. Toekomstige beheersaspecten kunnen in het idee worden uitgewerkt.
    

Top