HOME  |  Producten en diensten  |  Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u meer weten over zorg, ondersteuning en welzijnsvoorzieningen in uw gemeente? Dan kunt u terecht bij ons Wmo loket.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  • Ga naar het Wmo-loket van de gemeente.
  • U maakt melding van uw probleem.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Uit het gesprek kunnen voor u verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

  • U regelt zelf een oplossing.
  • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen.
  • De gemeente geeft u toegang tot algemene hulp.
  • U doet een aanvraag voor individuele hulp.
Top