HOME  |  Producten en diensten  |  Huisvestingsvergunning

Huisvestingsvergunning

U vindt hier informatie over: "Wat is het ?"

Wat is het ?

Als u een woning wilt betrekken met een huurprijs onder de huurliberalisatiegrens, dan heeft u een huisvestingsvergunning nodig.
Als u een woning gaat huren van een woningcorporatie, dan zorgt deze ervoor dat u in het bezit van een huisvestingsvergunning komt.
Als u een woning gaat huren via een makelaar of een particulier verhuurder, moet u zelf bij de gemeente een huisvestingsvergunning aanvragen.
Bij een vergunning aanvraag worden u leges in rekening gebracht.

Voor een koopwoning is geen huisvestingsvergunning vereist.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het ?"

Hoe werkt het ?

U als nieuwe huurder vraagt de vergunning aan bij de afdeling Publiekzaken van de gemeente Wassenaar.

Zorg er daarom voor dat een complete aanvraag minimaal twee weken voor ingangsdatum van de huurovereenkomst is ingediend bij de gemeente Wassenaar.

Als u een aanvraag om huisvestingsvergunning indient ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Binnen twee weken na ontvangst, wordt er gecontroleerd of de aanvraag compleet is. Ontbreken er stukken, dan ontvangt u een brief waarin staat welke documenten u nog moet aanleveren. Levert u de gevraagde gegevens niet binnen de gestelde termijn aan, dan kan uw aanvraag buiten behandeling gesteld worden. Uw dossier wordt in dat geval gesloten.

Let op! Zonder huisvestingsvergunning is het verboden de aangewezen woonruimte in gebruik te nemen. Ook is het verboden de woonruimte in gebruik te geven aan personen die niet in het bezit van een vergunning zijn. Het gaat hierom een wederzijdse verantwoordelijkheid van zowel de huurder als de verhuurder.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen ?"

Wat moet ik doen ?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente Wassenaar, gebruik hiervoor het formulier.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig ?"

Wat heb ik nodig ?

Als u een aanvraag Huisvestingsvergunning indient, moet u van alle leden van het huishouden de van de volgende documenten kopieën overleggen (Checklist):

-        Het originele Aanvraagformulier Huisvestingsvergunning huurwoning volledig ingevuld en ondertekend door huurder en verhuurder.

-        Een rechtsgeldig document waaruit de leeftijd en nationaliteit van alle leden van het huishouden blijkt. Dit moet een kopie van het paspoort of een kopie van de identiteitskaart zijn.

-        Als u of leden van het huishouden niet de Nederlandse nationaliteit heeft of hebben, dan moet u een rechtsgeldig document overleggen waaruit het rechtmatig verblijf in Nederland blijkt.

-        Een kopie van de volledige ondertekende huurovereenkomst.

-        Een kopie van uw aangifte inkomstenbelasting bij de belastingdienst of
een inkomensverklaring 2017.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een Huisvestingsvergunning bent u op grond van de Legesverordening van de gemeente Wassenaar leges verschuldigd.  De legeskosten bedragen € 24,15 (2019)

De leges dient u te betalen bij het indienen van uw aanvraag.

De behandeltermijn voor het afhandelen van uw aanvraag bedraagt acht weken. Door uw aanvraag in 1x compleet in te dienen verkort u de doorlooptijd.

Top