HOME  |  Producten en diensten  |  Gemeente aansprakelijk stellen

Gemeente aansprakelijk stellen

 • Wat is het?

  Heeft u schade en vindt u dat de gemeente hiervoor aansprakelijk is? Dan kunt u uw schade online melden.

 • Direct online regelen

  De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

  eHerkenningDe gemeente Wassenaar werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden:

  • De geleden schade is te wijten aan de gemeente.
  • De gemeente heeft een geschreven of ongeschreven rechtsregel niet nageleefd.
  • Er is een direct verband tussen het verwijtbare handelen of nalaten van de gemeente en de schade die u heeft geleden.
  • Onvolledige schademeldingen worden door de gemeente niet in behandeling genomen.

  Staat van wegen
  Bij schade door de staat van wegen, paden en stoep is de gemeente alleen aansprakelijk als de weg gevaarlijk of gebrekkig is en dit de gemeente valt te verwijten. Er kunnen altijd kleine onregelmatigheden of hoogteverschillen zijn.

 • Wat moet ik doen?

  Het aansprakelijk stellen van de gemeente kunt u uitsluitend online indienen.

  U vult het online digitale aansprakelijkheidsformulier in. Het is belangrijk dat u de aansprakelijkheid goed onderbouwt.

  • Overzichtsfoto en detailfoto van de schade
  • Goed gespecificeerde schadenota of begroting
  • Originele aankoopnota van de beschadigde zaak
  • Voor auto's :expertiserapport van erkende garage
  • Situatieschets, indien van toepassing
  • Politierapport, indien van toepassing
  • Getuigenverklaring, indien van toepassing

  Als het nodig is kan de gemeente om aanvullende gegevens vragen.

 • Hoe lang duurt het?

  Behandelingstermijn bedraagt 8 weken.

 • Aanvullende informatie

  In het kennisdossier Aansprakelijkheid van de gemeente vindt u uitgebreide informatie, onder andere over de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en de situaties waarin de gemeente niet aansprakelijk is.

Top