HOME  |  Producten en diensten  |  Geluid, overlast

Geluid, overlast

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Er zijn verschillende soorten geluidsoverlast. Lees wat u kunt doen als u een klacht heeft over geluidsoverlast.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bij overlast van geluid kunt u de veroorzaker vragen om er mee te stoppen of het geluid te minderen. Ook zijn er verschillende instanties die zich bezig houden met verschillende veroorzakers van geluid.

Inwoners, bedrijven, ondernemers, vliegtuigen, aannemers, de buren, onduidelijk maar vervelend geluid, dieren.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen ?"

Wat moet ik doen ?

Voor spoed
Bel de politie 0900-8844

Inwoners, dieren
In openbaar gebied kunt u een melding maken bij de gemeente om te controleren op de algemene plaatselijke verordening. Deze is toepasbaar op de openbare ruimte. Voor geluid vanuit een private locatie bijvoorbeeld een huis, kunt u de politie bellen 0900-8844. Overleg met uw wijkagent over goede oplossingen.

Bedrijven, ondernemers
De controle van bedrijven en ondernemers op geluid is geregeld via de omgevingsdienst Haaglanden. Melding overlast geluid bedrijven en ondernemers.

Werkzaamheden in de openbare ruimte
Maak een melding bij de gemeente en geef alle informatie die beschikbaar is.

Verkeer
Bij continu overlast van verkeersgeluid kunt u dit melden via ons formulier verkeersonveilige situatie melden.

Vliegtuigen
Er is een meldpunt voor vliegtuig geluidsoverlast. www.bezoekbas.nl

Onduidelijk wie maar er is overlast van geluid
Maak een melding bij de gemeente en geef alle informatie die beschikbaar is, wij proberen u te helpen met waar het geluid vandaan komt.

Top