HOME  |  Producten en diensten  |  Demonstratie of protestactie houden

Demonstratie of protestactie houden

 • Wat is het ?

  In Nederland mag iedereen een demonstratie of protestactie organiseren. Dit is een grondrecht. Als u op een openbare plek wilt demonstreren, meldt u dit minstens 4x 24 uur van tevoren bij de gemeente. Zo kan er op tijd een inschatting worden gemaakt of er maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het verkeer en de veiligheid. 

 • Hoe werkt het?

  Het is belangrijk dat de demonstratie de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers in gevaar brengt. Overleg daarom van tevoren met de gemeente, de politie en eventueel de brandweer. Zij zorgen voor bijvoorbeeld dranghekken en wegafsluitingen, EHBO en eventueel begeleiding door agenten.

  Wanneer mag de gemeente een demonstratie verbieden?

  • U hebt uw demonstratie te laat gemeld bij de gemeente.
  • U hebt de gemeente niet op tijd de vereiste informatie gegeven.
  • In het belang van het verkeer en de verkeersveiligheid.
  • Om te voorkomen dat er opstootjes en agressie ontstaat.
  • Om de gezondheid te beschermen.

  De inhoud van een demonstratie mag nooit de reden zijn voor een beperking of verbod.

 • Wat moet ik doen ?

  U meldt uw manifestatie bij de gemeente. Dit moet uiterlijk 4x 24  uur voordat u de bijeenkomst houdt. Geef de gemeente de volgende gegevens:

  • uw naam en adres
  • het doel van de bijeenkomst
  • datum van de bijeenkomst
  • hoe laat de bijeenkomst start en eindigt
  • de plaats en/of de route
  • aantal personen dat u verwacht
  • maatregelen die u als organisator neemt om de bijeenkomst goed te laten verlopen

  De gemeente kan voorwaarden verbinden aan de bijeenkomst. De gemeente kan uw manifestatie ook verbieden

 • Wat kost het?

  Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 • Direct online regelen

  De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

Top