HOME  |  Producten en diensten  |  Automatische incasso, machtiging

Automatische incasso, machtiging

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit heet een machtiging. U geeft de BSGR dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven.

Top