HOME  |  Producten en diensten  |  Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

  • Wat is het?

    U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

  • Hoe werkt het ?

Top