HOME  |  Producten en diensten  |  Afval, plastic, blik en drinkpakken

Afval, plastic, blik en drinkpakken

U vindt hier informatie over: "Wat is het ?"

Wat is het ?

De gemeente zamelt plasticafval van verpakkingen gescheiden in, zodat dit opnieuw gebruikt kan worden. Door plasticafval gescheiden in te zamelen draagt u bij aan dit hergebruik en aan een beter milieu.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het ?"

Hoe werkt het ?

Plastic verpakkingsafval kunt u kwijt in de containers in uw gemeente of inleveren op het afvalbrengstation van Avalex.
Meer informatie omtrent plastic en kunststof verpakkingen vindt u op de website van Avalex.

Top