HOME  |  Producten en diensten  |  Afval, huishoudelijk afval

Afval, huishoudelijk afval

 • Wat is het?

  Huishoudelijk afval is een verzamelnaam voor het afval dat ontstaat door de normale werking van een huishouden.

 • Direct online regelen

 • Hoe werkt het ?

  Door afval te scheiden kunt u het milieu sparen. Dus u stopt bijvoorbeeld u groente-, fruit-, en tuinafval (gft) in een andere bak dan het gewone huisvuil. Daarnaast zijn er in uw buurt aparte afvalcontainers voor papier/karton, plastic, glas, textiel en klein chemisch afval.

  Het afval wordt alleen opgehaald als deze op de juiste wijze door u wordt aangeboden. In alle andere gevallen laten de ophalers het afval staan.

  Onder juiste wijze wordt verstaan:

  1. Het afval is gescheiden naar soort.
  2. Het afval in de grijze container is bij voorkeur verpakt in vuilniszakken.
  3. De afvalcontainer is niet overbeladen.

  Om de kosten van de afvalinzameling en -verwerking te dekken, betaalt u aan de gemeente een afvalstoffenheffing.

  In de gemeente Voorschoten is het mogelijk om een blauwe container te bestellen om het oude papier aan te bieden. Een blauwe container is gratis.

 • Wat moet ik doen ?

  Voor meer informatie over de afvalinzameling in Wassenaar kunt u contact opnemen met Avalex.

  www.avalex.nl

Top