HOME  |  Producten en diensten  |  Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

U vindt hier informatie over: "Direct online regelen"

Direct online regelen

De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

U vindt hier informatie over: "Wat is het ?"

Wat is het ?

De gemeente legt belangrijke levensgebeurtenissen vast in de burgerlijke stand. Wanneer u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand nodig.

Een afschrift bevat alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand. Een uittreksel bevat beperkte informatie uit de akte. 

Let goed op wat u nodig heeft!  Er bestaat ook het product 'Uittreksel persoonsgegevens BRP'.

Regel het snel en gemakkelijk via 'Direct online regelen'.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift of uittreksel nodig hebt. Hebt u het afschrift nodig voor het buitenland? Geef dan aan dat u een internationaal afschrift wilt.

Het is ook mogelijk een internationaal model aan te vragen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Online aanvragen

U kunt met DigiD inloggen en het digitale formulier invullen.

Persoonlijk aanvragen

U haalt het afschrift of uittreksel burgerlijke stand zelf af bij de gemeente. Neem een geldig identiteitsbewijs mee (reisdocument of rijbewijs)

Iemand anders machtigen

U machtigt iemand om het afschrift of uittreksel burgerlijke stand  namens u af te halen bij de gemeente. Hiervoor moet u een brief schrijven waarin u de gemachtigde toestemming geeft dit namens u te doen. Zet in uw brief ook de reden van uw aanvraag. De brief moet ondertekend worden door u en uw gemachtigde. De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket samen met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs en dat van de gemachtigde zelf.

Schriftelijk aanvragen.

U stuurt een brief naar de gemeente met daarin de reden van uw aanvraag. Vergeet de brief niet te ondertekenen en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te sturen.  

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

2017:

Uittreksel/Afschrift  € 12,90

Legesverordening

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

  • Vraagt u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij de balie aan? Dan krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
  • Vraagt u het online of schriftelijk aan? Dan stuurt de gemeente het afschrift of het uittreksel per post aan u op.
Top