HOME  |  Producten en diensten  |  Adviesraad Sociaal domein

Adviesraad Sociaal domein

  • Wat is het ?

    De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente op het gebied van Jeugd, Werk en Zorg. De Adviesraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd namens inwoners, cliënten en haar vertegenwoordigers.

  • Wat moet ik doen ?

    Meer informatie vindt u op de website van de Adviesraad Sociaal Domein. U kunt ook mailen naar info@asdwassenaar.nl.

Top