HOME  |  Prins Frederiks parkenroute

Prins Frederiks parkenroute

Een in Nederland unieke historische route is in de 19e eeuw aangelegd door prins Frederik der Nederlanden om zijn negen landgoederen met elkaar te verbinden. De rondweg – of eigenlijk het stelsel van rondwegen –is in Nederland uniek in zijn omvang. Hij voerde langs mooie locaties en aantrekkelijke uitzichten op de landerijen van de prins. Zijn bezit strekte zich in die tijd uit van de Veurseweg in Voorschoten tot aan de duinen in Wassenaar. Prins Frederiks Parkenroute en haar geschiedenis biedt beide gemeenten aanzienlijke kansen om de landgoederenzone nog beter op de kaart te zetten. We willen het bijbehorende verhaal opnieuw vertellen en bekend maken.

Er is onderzocht hoe de route is ontstaan, wie hier destijds bij betrokken waren én wat er nog van in tact is. Een van de conclusies is dat een groot deel van de route er nog steeds ligt zoals de prins hem heeft laten aanleggen. Ook verschillende bouwwerken, zoals bruggen en woningen, maken er onderdeel van uit en zijn nu nog zeer herkenbaar.

Ideeën om route te laten herleven

Het eerste onderzoek is uitgevoerd met financiering van de provincie. Ook voor de vervolgstap is subsidie aangevraagd. Als er een vervolg gegeven kan worden maken de gemeenten graag gebruik van de ideeën die naar voren zijn gebracht tijdens de lezing in de zomer van 2018. Er kwamen veel enthousiaste en creatieve ideeën uit de zaal, zoals het organiseren en begeleiden van themawandelingen, het maken van lesmateriaal voor scholen, het organiseren van kunstwedstrijden en het creëren van bijzondere markeringen op de route.

In de 19e eeuw kocht prins Frederik buitenplaats De Paauw en vervolgens nog acht omliggende landgoederen. Het was de visie en wens van de prins om een route vol verrassingen aan te leggen en om al zijn landgoederen samen te voegen tot een geheel. De Duitse architecten Petzold en Wentzel werkten in opdracht van de prins aan de wegen, beplanting en bebouwing. Architect Zocher jr. was al eerder betrokken bij de ontwikkeling van met name De Paauw en omgeving, dat het hart vormde van de landgoederen van prins Frederik.

Kansen voor Wassenaar en Voorschoten

Wassenaar en Voorschoten zijn onderdeel van de groene landgoederenzone. Historische bouwwerken, unieke natuur en waardevolle verhalen dragen bij aan het karakter van deze twee gemeenten. Nog altijd worden er nieuwe ontdekkingen gedaan op dit vlak, waardoor de geschiedenis en de identiteit van dit gebied verder wordt onthuld en verrijkt. Prins Frederiks parkenroute biedt beide gemeenten hiertoe tal van mogelijkheden voor inwoners, ondernemers en recreanten.


Per koets verkennen wethouder Kees Wassenaar van Wassenaar (links) en wethouders Nanning Mol van Voorschoten de Frederiksroute tijdens de Dag van het Kasteel 2019.  

https://parkenrouteprinsfrederik.nl/

Te downloaden:

Top