HOME  |  Overzicht hulpinitiatieven

Overzicht hulpinitiatieven

De coronacrisis heeft grote economische en maatschappelijke gevolgen. Verschillende instellingen in Wassenaar proberen inwoners zoveel mogelijk bij te staan in deze moeilijke tijd. Hieronder vindt u meer informatie over de initiatieven in Wassenaar. Heeft u een eigen initiatief, stuur dan een e-mail naar redactie@wodv.nl

WassenaarDoet

De maatregelen rondom het Corona-virus treffen ons allemaal maar met name is het voor kwetsbare mensen en ouderen ingrijpend. Via WassenaarDoet kan hulp gevraagd én geboden worden aan een andere Wassenaarder om bijvoorbeeld de boodschappen te doen, eten te maken, dieren te verzorgen of te bellen om een gezellig praatje te maken. WassenaarDoet is al ruim een jaar dé website waar inwoners van Wassenaar elkaar kunnen vinden voor zowel praktische als sociale onbetaalde hulp. In deze periode kan ook per email of telefonisch hulp worden gevraagd of aangeboden. Kijk op www.wassenaardoet.nl, mail naar info@wassenaardoet.nl of bel 06 15678510. Laten we vooral nu omkijken naar elkaar!

Extra handen voor de zorg

De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen vanuit heel Nederland zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven bundelen hun krachten. De verschillende initiatieven worden via een gezamenlijke database gekoppeld aan de vraag van zorgorganisaties. Op www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere professionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug zouden willen keren. Ook zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen hier terecht.

Rode Kruis

 • De Rode Kruis Hulplijn biedt u een luisterend oor, advies of extra hulp bijvoorbeeld omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit. Meer informatie is te vinden op de website van deRode Kruis Hulplijn
 • Ready2Help is een netwerk van burgerhulpverleners van het Rode Kruis. In heel Nederland komen zij in actie om de meeste kwetsbare mensen te informeren hoe zij zich kunnen beschermen tegen het coronavirus. Wilt u ook helpen? Meer informatie is te vinden op de website van Ready2help.
 • Rode Kruis zamelt beschermingsmiddelen coronavirus in. Maskers, handschoenen, brillen. Door het coronavirus is er een tekort aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Het Rode Kruis start daarom een centrale inzamelactie. Particulieren of ondernemers die deze materialen willen inleveren, kunnen zich melden bij het Rode Kruis. Het Rode Kruis draagt alle ingezamelde materialen na controle en sortering over aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en GGD GHOR Nederland. Zij zorgen dat de middelen bij de zorginstellingen komen waar ze het hardst nodig zijn.
 • Bekijk het hele bericht op de website van het Rode Kruis

Koop Lokaal

Op de website van de groene meent staan de aangepaste openingstijden, acties of bezorgmogelijkheden van alle Wassenaarse ondernemers en initiatieven.

Liefs uit Wassenaar

Gezien de recente ontwikkelingen en extra maatregelen in Nederland om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, zijn kerkdiensten en activiteiten in ons kerkgebouw in ieder geval tot en met 5 april afgelast. In plaats daarvan kunt u de komende weken online elke zondag luisteren naar een inspirerend programma getiteld ‘Liefs uit Wassenaar’, met Tom Mikkers. Kijk voor meer informatie op de website van De Vrijzinnigen NPB Wassenaar.

SMOW

Ook Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) staat voor u klaar in deze rare tijden. De bijeenkomsten zijn opgeschort, maar voor verschillende initiatieven, zoals maaltijdbezorging ‘tafeltje-dekje’, een boodschappenservice, mantelzorgondersteuning en financiële hulp, of gewoon voor een praatje kunt u gewoon bij ons terecht! Kijk voor meer informatie op de website van SMOW of bel op werkdagen tussen 9.00 uur en 14.00 uur naar 070 – 511 22 26. Ook kunt u mailen naar info@smowassenaar.nl

De Vrijwilligers Samen Schulden Voorkomen helpen mensen om overzicht en inzicht te krijgen in hun financiële administratie en coachen de mensen naar financiële zelfredzaamheid. Dit gebeurt normaal gesproken bij de mensen thuis. Nu we niet achter de voordeur komen doen we dit via (video) bellen en/of e-mail. Neem hiervoor ook contact op met de SMOW.

Fonds 1818

Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij. Door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren. Fonds 1818 is er voor iedereen in de regio Delft, Den Haag, Westland, Zoetermeer, Leiden, de Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. Wie nu aan de slag wil om hulp te geven in de coronacrisis kan niet te lang wachten op een financiele bijdrage. Daarom heeft Fonds 1818 manieren in het leven geroepen om u zo snel mogelijk te helpen. Zowel stichtingen en verenigingen als groepjes bewoners in onze regio kunnen via een snelle procedure een aanvraag indienen voor coronahulp-projecten.

Er zijn twee opties:

 • Coronahulp door stichtingen en verenigingen
 • Coronahulp door groepjes bewoners

Kijk voor meer informatie op de speciale website van Fonds 1818.

Richtlijnen voor plaatsing

 • Geef duidelijk aan om wat voor soort activiteit of hulp het gaat en voor wie deze is;
 • Beperk de tekst tot maximaal 200 woorden. Vermeld ook een contactpersoon die wij op de site mogen vermelden. Of verwijs naar een website waar de activiteit al op staat;
 • De hulp of de actie moet in Wassenaar zijn;
 • De actie of hulp mag geen winstoogmerk hebben;
 • Wijzigt uw aangeleverde activiteit? Geef dit dan op tijd door aan de gemeente via redactie@wodv.nl.
 • De gemeente Wassenaar mag redactionele wijzigingen doorvoeren.

Disclaimer

Gemeente Wassenaar doet haar best om de informatie zo actueel te mogelijk te houden. Het kan zijn dat sommige informatie of links niet kloppen. Wendt u zich dan tot de organisator van de activiteit. Neem bij het organiseren van hulpinitiatieven altijd de voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht. Deze pagina blijft online zolang er maatregelen zijn in de aanpak van het coronavirus.

Top