HOME  |  Onderhoudsniveau openbare ruimte

Onderhoudsniveau openbare ruimte

De gemeente Wassenaar heeft het budget voor het onderhoud van de openbare ruimte buiten sinds 2018 verhoogd. Op dit moment voert de gemeente het onderhoud uit op niveau B. Dit is een basis onderhoudsniveau dat een ruimte meerderheid van de Nederlandse gemeenten hanteert. 

We onderhouden op een basis niveau

Dit betekent dat we bijvoorbeeld met regelmaat vegen, maaien, borstelen en schoffelen. Daarbij mag onkruid in de beplanting of op de verharding in beperkte mate voorkomen. De gazons zijn netjes gemaaid en ook de afvalbakken worden met regelmaat geleegd, zodat ze niet vol zijn.

De openbare ruimte mag er op een bepaalde manier uitzien

Om een beeld te krijgen hoe de openbare ruimte er minimaal uit moet zien, ziet u hieronder verschillende voorbeelden.

Als de openbare ruimte niet in orde is dan helpt u ons en uw dorp door het te melden

Dit kan via de website of met de mijngemeente app (Google of App Store). Ook kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 070. Wilt u een melding maken? Kijkt u vooraf of de openbare ruimte niet meer voldoet aan het gekozen niveau aan de hand van de voorbeelden hieronder. Als het niet voldoet kunt u een melding maken.

Voorbeelden van onderhoudsniveau B 

Algemeen

De openbare ruimte is sober, kan rommelig ogen en gebreken bevatten.

Groen algemeen

Er is in beperkte mate beplanting beschadigd of ontbreekt. De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar. Er is in beperkte mate onkruid.

Hagen

De strakke lijnen van de haag zijn redelijk zichtbaar. In beperkte mate steken kleine uitlopers uit de haag.

Onder bomen

Er is in beperkte mate onkruid.

Afvalbakken

De afvalbak heeft in beperkte mate deuken en gaten en met weinig beplakking en viezigheid. De bak is niet vol.

Zwerfvuil

Er ligt weinig zwerfvuil.

Onkruid op verharding

Er is weinig onkruid op de verharding.

Verharding 

Er is beperkte spoorvorming.

Wegmarkeringen

Je ziet de markering redelijk goed.


 

Top