HOME  |  Omgevingsdienst Haaglanden

Omgevingsdienst Haaglanden

Milieutaken gemeente overgegaan naar Omgevingsdienst Haaglanden

De gemeente Wassenaar heeft per 1 maart 2013 haar milieutaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Dit betreft onder andere het toezicht, de handhaving en vergunningverlening rondom milieukwesties. De milieutoezichthouders van de gemeente Wassenaar zijn bij Omgevingsdienst Haaglanden ondergebracht.

Omgevingsdienst Haaglanden

De Omgevingsdienst Haaglanden is een regionale uitvoeringsdienst die namens de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en de Provincie Zuid-Holland milieutaken in de regio Haaglanden uitvoert en milieuadvies geeft op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.

Gevolgen voor bewoners

Bewoners die overlast ervaren van een onderneming binnen de gemeente Wassenaar, zoals bijvoorbeeld geurhinder of geluidsoverlast kunnen voortaan met deze klachten terecht bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Hiervoor kunt u 24 uur per dag bellen met telefoonnummer 0888 - 333 555. Uw klacht mailen kan ook, aan overlast@ODH.nl.

Voor algemene vragen kunt u binnen kantooruren contact opnemen met de Afdeling Handhaving van de Omgevingsdienst Haaglanden. Telefoonnummer 070 - 21 89 903 of e-mailadres toezicht@ODH.nl.

Gevolgen voor ondernemers

Wanneer u een milieucontrole krijgt, wordt dit door een medewerker van de Omgevingsdienst Haaglanden uitgevoerd. Dit kan een andere contactpersoon zijn dan u gewend bent.

Wijziging doorvoeren

Mocht u als ondernemer wijzigingen binnen uw bedrijf willen doorvoeren, dient u hiervoor een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer in te dienen via http://aim.vrom.nl of een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieuverantwoord ondernemen aan te vragen via www.omgevingsloket.nl. In beide gevallen vindt de behandeling plaats via Omgevingsdienst Haaglanden. Voor vragen over welke procedure u moet volgen, kunt u bellen met 070 - 21 89 902 of mailen naar vergunningen@ODH.nl.

Wijziging met betrekking tot bouwen

Wanneer de wijzigingen ook betrekking hebben op bijvoorbeeld bouwen dan zal de afhandeling van de procedure primair worden uitgevoerd door de gemeente Wassenaar. Hiervoor kunt u contact opnemen met het KCC van de gemeente Wassenaar via het telefoonnummer 14070 (toets alleen deze vijf cijfers).

Toepassen van grond

Naast de milieutaken worden ook de taken met betrekking tot het toepassen van grond overgedragen naar de Omgevingsdienst Haaglanden. De meldingen op grond van het Besluit bodemkwaliteit worden ook behandeld door Omgevingsdienst Haaglanden.

Top