HOME  |  Monumentenprijs

Monumentenprijs

De gemeente reikt tijdens Monumentendag 2019 voor de vierde keer de Wassenaarse Monumenten Prijs uit. Tot 15 mei kon u een persoon of instantie voordragen, die zich op bijzondere wijze inzet voor de instandhouding van het prachtige Wassenaarse Cultureel Erfgoed. 

Met de tweejaarlijkse Monumentenprijs wil de gemeente een blijk van erkenning en waardering geven aan:

 • een persoon of instantie die zich bijzonder heeft ingezet voor het behoud van het Wassenaarse cultureel erfgoed, zoals bijvoorbeeld de eigenaar of de beheerder van een monument;
 • een persoon of instantie die een voorbeeldfunctie vervult met een restauratie- of instandhoudingsproject; van een monument in Wassenaar
 • een initiatief dat bijdraagt aan de instandhouding van het Cultureel Erfgoed in Wassenaar.

Zaterdag 14 september 17.30 uur 
Uitreiking Monumentenprijs in Villa Maarheeze

Meerdere gegadigden voor de Monumentenprijs 2019

Helaas was vorige week het oude artikel van voor de zomer in de krant terecht gekomen! Nu alsnog het nieuws dat er vanuit de Wassenaarse gemeenschap en ook daarbuiten voor deze vierde Monumentenprijs Wassenaar heel veel voordrachten gedaan zijn. De werkgroep Monumentenprijs Wassenaar is verrast door de vele gevarieerde voordrachten van bijzonder hoge kwaliteit.  Een keuze maken tussen deze inzendingen blijkt heel lastig.

De werkgroep heeft daarom besloten 9 gegadigden te benoemen voor de Monumentenprijs 2019, waarvan er telkens 3 gekozen zijn vanuit de 3 categorieën.

In de categorie  instandhouding/onderhoud van een monument zijn de volgende gegadigde monumenten benoemd op alfabetische volgorde:

 • Dorpskerk, Plein 3, PKN Dorpskerk.
 • Johanneshoeve, Oostdorperweg 208, Boerderij, de Heer en mevrouw l’Ami-Binnendijk.
 • Plein 12a, Woonhuis, mevrouw Gerdine Matzinger- Vintges.

In de categorie Restauratie zijn de volgende monumenten op alfabetische volgorde gegadigde:

 • van der Doeslaan 1, villa, de heer en mevrouw R. Bloem
 • Langstraat 2-4, gang 1, 2 woningen, de heer B. Bayer
 • Schouwweg 19-19a. woonhuis met aangebouwde bollenschuur, de heer en mevrouw S. Goense

In de categorie personen die zich bijzonder hebben ingezet voor het behoud van het Wassenaars Cultureel erfgoed in alfabetische volgorde:

 • De heer Joost Gieskes: behoud oude Lindeboom Clingendael.
 • Mevrouw Anneke Huitink: initiatief restauratie Wilhelminaplein.
 • Mevrouw Marijke Vrijenhoek: inzet restauratie en instandhouding Burchtplein en lid Klankbordgroep.

Op zaterdag 14 September om 17.30 uur wordt bij de afsluiting van Open Monumentendag  2019 op Villa Maarheeze, de Wassenaarse Monumentenprijs 2019 uitgereikt door de wethouder cultureel erfgoed, de heer Kees Wassenaar.

Eerst zal  van iedere categorie één nominatie worden bekendgemaakt, waarna de winnaar van de Wassenaarse Monumentenprijs 2019 zal worden bekendgemaakt.

Alle geïnteresseerde Wassenaarse liefhebbers van ons cultureel erfgoed zijn van harte welkom vanaf 17 uur in Villa Maarheeze om de presentatie van de gegadigden, de uitverkiezing van de genomineerden en de uiteindelijke bekendmaking van de winnaar bij te wonen!

Initiatief 

De Monumentenprijs is een initiatief van voormalig raadslid Margaret barones De Vos van Steenwijk. De werkgroep Wassenaarse Monumenten Prijs, bestaande uit: Nicolaas Conijn, Gerbrand Nijman Paul Ronke, Heimerick Tromp, Margaret de Vos van Steenwijk en Kees Wassenaar (voorzitter), buigt zich over de voordrachten en benoemt de winnaar.

Top