HOME  |  Monumentenprijs

Monumentenprijs

De gemeente reikt tijdens Monumentendag 2019 voor de vierde keer de Wassenaarse Monumenten Prijs uit. Tot 15 mei kunt u een persoon of instantie voordragen, die zich op bijzondere wijze inzet voor de instandhouding van het prachtige Wassenaarse Cultureel Erfgoed. 

Met de tweejaarlijkse Monumentenprijs wil de gemeente een blijk van erkenning en waardering geven aan:

  • een persoon of instantie die zich bijzonder heeft ingezet voor het behoud van het Wassenaarse cultureel erfgoed, zoals bijvoorbeeld de eigenaar of de beheerder van een monument;
  • een persoon of instantie die een voorbeeldfunctie vervult met een restauratie- of instandhoudingsproject; van een monument in Wassenaar
  • een initiatief dat bijdraagt aan de instandhouding van het Cultureel Erfgoed in Wassenaar.

Criteria en voordragen

De voordracht dient te voldoen aan een aantal criteria. Deze kunt u downloaden (PDF-document 149 kB).
De voordracht kunt u sturen aan monumentenprijs@wassenaar.nl

Initiatief 

De Monumentenprijs is een initiatief van voormalig raadslid Margaret barones De Vos van Steenwijk. De werkgroep Wassenaarse Monumenten Prijs, bestaande uit: Nicolaas Conijn, Brenda Hagen, ,Gerbrand Nijman Paul Ronke, Heimerick Tromp, Margaret de Vos van Steenwijk en Kees Wassenaar (voorzitter), buigt zich over de voordrachten en benoemt de winnaar.

Top