HOME  |  Monumentenprijs

Monumentenprijs

Wassenaarse Monumenten Prijs uitgereikt

Na afloop van Monumentendag 2019 is op zaterdag 14 juni de tweejaarlijkse Wassenaarse Monumentenprijs uitgereikt. Winnaar werd het woonhuis aan de Langstraat 2-4/Gang van de heer Boris Bayer.

Drie genomineerden

Er waren vooraf drie genomineerden voor de prijs:

  • In categorie Publicisten of personen die in algemene zin hebben bijgedragen aan het behoud van het Cultureel Erfgoed werd Marijke Vrijenhoek genomineerd voor haar inzet bij  de restauratie van het Burchtplein en de Muziektent en haar jarenlange betrokkenheid en inzet voor (historisch) Wassenaar onder andere in de Klankbordgroep Cultureel Erfgoed.
  • Daarna werd genomineerd in de categorie Instandhouding en onderhoud: Boerderij Johanneshoeve, Oostdorperweg 208 van de familie l’Ami-Binnendijk.
  • En tenslotte werd in de categorie Restauratie het Woonhuis  Langstraat 2-4/Gang van de heer Boris Bayer genomineerd.

Twee eervolle vermeldingen

Gezien het grote aantal gegadigden van hoge kwaliteit en gevarieerdheid, besloot de werkgroep Wassenaarse Monumentenprijs dit jaar twee eervolle vermeldingen uit te reiken.

  • De eerste Eervolle vermelding werd met een oorkonde met onderbouwing uitgereikt aan de Villa, Van der Doeslaan 1 van de heer en mevrouw R. Bloem.
  • De tweede Eervolle vermelding ook met oorkonde ging naar het woonhuis met aangebouwde bollenschuur, Schouwweg 19-19a van de heer en mevrouw S. Goense.

Boekje over de monumentenprijs

Er is een prachtig boekje verschenen over de monumentenprijs, met behalve aandacht voor de winnaar ook informatie over de eervolle vermeldingen, en foto’s van alle gegadigden. U kunt het boekje downloaden. (PDF-document 2,6 MB)

Initiatief 

De Monumentenprijs is een initiatief van voormalig raadslid Margaret barones De Vos van Steenwijk. De werkgroep Wassenaarse Monumenten Prijs, bestaande uit: Nicolaas Conijn, Gerbrand Nijman Paul Ronke, Heimerick Tromp, Margaret de Vos van Steenwijk en Kees Wassenaar (voorzitter), buigt zich over de voordrachten en benoemt de winnaar.

Top