HOME  |  Monumentenprijs 2017

Monumentenprijs 2017

Eigenaars Stoeplaan 1 winnen Monumentenprijs 2017

De jury heeft de familie Zandbergen uitgeroepen tot winnaar van de Wassenaarse Monumentenprijs 2017. Dit vanwege hun inspanningen voor de restauratie van het pand Stoeplaan 1. Mevrouw Merel Zandbergen ontving de prijs uit handen van wethouder Inge Zweerts de Jong van Cultureel Erfgoed. Dit gebeurde tijdens de slotbijeenkomst van de Open Monumentendag in de Dorpskerk.

Er is een boekje samengesteld met informatie over de winnaars en de andere genomineerden van 2017. Stuk voor stuk de moeite waard om te lezen.
Het boekje kunt u downloaden (PDF-document 14,8 MB).

Achtergrond

Op initiatief van toenmalig raadslid mw. M.E.R. de Vos van Steenwijk-Groeneveld is de tweejaarlijkse Wassenaarse Monumenten Prijs, die rond monumentendag in september wordt uitgereikt, ingesteld. Voor het uitreiken van de prijs heeft de gemeenteraad de werkgroep Wassenaarse Monumenten Prijs ingesteld.

Middels het uitreiken van de Wassenaarse Monumenten Prijs wil de gemeente Wassenaar het belang onderstrepen van het Wassenaars cultureel erfgoed, de kennis ervan verbreiden onder het publiek zodat er meer betrokkenheid wordt ervaren en het draagvlak wordt vergroot. Waarbij duidelijk wordt dat goed onderhouden monumenten een positieve uitstraling hebben op het duurzaam in standhouden van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

Deze prijs moet erkenning geven en waardering uiten aan eigenaren die hun monument goed en zorgvuldig in stand houden en aan hen die zich inzetten voor het behoud van cultureel erfgoed.

Top