HOME  |  Melding, overlast of klacht?

Melding, overlast of klacht?

U wilt een melding maken, overlast doorgeven of een klacht indienen.

Meldingen

U kunt voor verschillende zaken een melding maken.

Melding openbare ruimte
Bijvoorbeeld voor het melden van een kapotte stoeptegel. De gemeente Wassenaar voert het onderhoud van de buitenruimte uit op niveau B. Dit is een basis onderhoudsniveau dat een ruimte meerderheid van de Nederlandse gemeenten hanteert. Lees voordat u een melding maakt meer over het onderhoudsniveau

Storing openbare verlichting doorgeven
Meld het als een lantaarnpaal niet werkt. 
Let op: Uw persoonsgegevens gaan naar de site van de aannemer (Nobralux). De door u verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG wet uitsluitend gebruikt voor het behandelen van deze storingsmelding. U kunt inzage vragen in uw gegevens, verzoeken om correctie en u kunt een verzoek indienen tot het verwijderen van uw gegevens. (termijn voor bewaren van de gegevens is 5 jaar).

Verkeersonveilige situatie melden

Klachten over afval/huisvuil kunt u doorgeven aan Avalex

Meldingpunt Bezorgd
Bent u ongerust over iemand in een zorgelijke situatie? Vraagt die persoon zelf niet om hulp? Laat het dan weten aan het Meldpunt Bezorgd.

MijnGemeenteApp

Of gebruik de MijnGemeenteApp.
Deze is te downloaden Google Play Store of App Store.

Overlast doorgeven

U hebt overlast van bijvoorbeeld mensen, dieren, evenementen werkzaamheden. Iedereen ervaart wel eens overlast in zijn omgeving. Het melden van verschillende soorten overlast doet u bij verschillende instanties.

Overlast veroorzaakt door bewoners, verloedering, bedreiging, burenruzie, vervuiling
Zoek contact met politie via 0900 - 8844 en bespreek dit met uw wijkagent.

Overlast hebben van jeugd
Dit wordt opgepakt door politie en gemeente. U kunt overlast melden bij de gemeente waarop de buitengewoon opsporingsambtenaar onderzoek kan doen.

Overlast veroorzaakt door winkels, handel in het algemeen, evenementen, horeca
Overlast valt onder de algemene plaatselijke verordening. U kunt overlast melden bij de gemeente waarop de buitengewoon opsporingsambtenaar onderzoek kan doen.

Overlast hebben van bedrijven met geluid, geur, bodem of luchtverontreiniging
Dit kunt u melden bij omgevingsdienst Haaglanden

Overlast hebben van verkeer
Overlast van verkeer wordt door politie en gemeente opgepakt. Bij de gemeente is team verkeer belast met verbeteringen en oplossingen en de buitengewoon opsporingsambtenaar bekeurt op overtredingen.

Overlast van geluid
Op onze productpagina geluid krijgt u uitleg wat u kunt doen bij overlast.

Overlast van meeuwen
Op onze productpagina meeuwen krijgt u uitleg wat u kunt doen om overlast te voorkomen.

Overlast van ratten
Op onze productpagina ratten krijgt u uitleg wat u kunt doen bij overlast.

Overlast van ongedierte
Op onze productpagina ongediertebestrijding krijgt u uitleg wat u kunt doen bij overlast.

Klacht indienen

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente

Top