HOME  |  Lokale Energie Strategie Wassenaar

Lokale Energie Strategie Wassenaar

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Let op! Aanmelden via Internet Explorer kan problemen geven. Gebruik bij voorkeur Google Chrome of Mozilla Firefox als browser.


Welkom op de pagina van de Lokale Energie Strategie Wassenaar. Op deze pagina informeren wij u over de opgave om Wassenaar CO2-neutraal te maken. We staan aan het begin van een ingrijpende verandering die we de energietransitie noemen. In de energietransitie verschuiven we ons energieverbruik op basis van fossiele brandstoffen naar een basis van duurzame hernieuwbare bronnen, zoals energie uit zond en wind.

Op deze pagina leest u hoe we dit willen gaan doen op lokaal niveau. De opgave is van ons allen en voor ons allen. We staan hierin niet alleen. Globaal, Europees, landelijk en regionaal worden maatregelen getroffen om de energietransitie te laten slagen. 

Lees meer over onze visie

Ondanks onze beperkte invloed als kleine gemeente op het grotere geheel, kunnen wij wel degelijk lokale kansen benutten om een positieve bijdrage te leveren aan de energietransitie. We kiezen daarom voor een pragmatische aanpak, waarin we verantwoordelijkheid nemen voor onze gemeente en tevens op zoek gaan naar inwoners die een positieve bijdrage kunnen leveren.

We zetten bij de energietransitie in op drie pijlers:

      
Klik op de buttons voor meer informatie

Nieuws

Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar klimaattafel@wassenaar.nl

Top