HOME  |  Klimaattafel

Klimaattafel

Klimaattafel motor achter duurzame initiatieven 

De Klimaattafel is een platform om kennis te maken met iedereen die niet alleen wil verduurzamen, maar ook een idee heeft hoe we dat samen kunnen realiseren. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdagavond 15 oktober in De Warenar. Op de fysieke bijeenkomst mag een klein aantal bezoekers komen, vanwege de coronamaatregelen. Gelukkig kan de Klimaattafel ook online worden bijgewoond. Meer informatie over het programma volgt zo snel mogelijk. Houd de berichtgeving in de gaten.

Geef uw initiatief een boost via het podium van de Klimaattafel

Heeft u een initiatief om de CO2-uitstoot te verminderen? Geef u een idee een boost via het podium van de Klimaattafel. Laat uw idee achter op het e-mailadres klimaattafel@wassenaar.nl, dan wordt contact met u opgenomen.

Uitkomsten enquête over warmtevisie

Wassenaar denkt na over de gewenste aanpak naar aardgasvrij verwarmen en koken. Een deel van u heeft meegedacht door een enquête in te vullen. Hartelijk dank daarvoor!  De enquête met de Klimaattafel kan worden gezien als de start van een brede participatieronde, die na de zomer in Wassenaar plaats gaat vinden.  De aanpak staat in de Startnotitie Transitievisie Warmte die in juli wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Een meerderheid van de respondenten is ervan op de hoogte dat alle woningen voor 2050 van het aardgas af gaan en hebben zich al verdiept in aardgasvrije technieken. Een overgrote meerderheid geeft aan dat bewoners zeker moeten worden betrokken, ook al zijn de plannen per wijk nog lang niet concreet. Er waren 11 vragen en de respondenten konden eigen opmerkingen toevoegen. Dit levert waardevolle informatie op voor de participatieaanpak.

De voorlopige conclusies uit de enquête kunt u downloaden. (PDF-document 66 kB)

Top