HOME  |  Lokale Energie Strategie Wassenaar  |  Klimaattafel

Klimaattafel

Kijk live mee met de Klimaattafel

De Klimaattafel Wassenaar is een openbare bijeenkomst en voor iedereen toegankelijk. Zoals u weet, zijn wij vanwege de richtlijnen van het RIVM beperkt in het toelaten van het aantal bezoekers: maximaal 30. Daarom hebben we gewerkt aan een digitale oplossing voor de Klimaattafel van maandagavond 22 juni: een webinar. Een groot gemak voor iedereen die meer wil weten over de initiatiefnemers van duurzame oplossingen in Wassenaar. Door in te loggen via de link zijn de presentaties eenvoudig thuis live mee te kijken, via de computer, tablet of smartphone.

Meld u aan voor de digitale Klimaattafel via klimaattafel@wassenaar.nl. Dan ontvangt u de link, maandag 22 juni tijdig voordat het webinar begint.

De online mogelijkheid geldt uiteraard ook voor bezoekers die zich eerder hebben aangemeld voor de fysieke bijeenkomst. Als u toch liever thuis wilt blijven, dan graag even een mailtje naar klimaattafel@wassenaar.nl. In uw plaats kunnen we dan een ander welkom heten.     


Klimaattafel motor achter duurzame initiatieven 

De Klimaattafel is een platform om kennis te maken met iedereen die niet alleen wil verduurzamen, maar ook een idee heeft hoe we dat samen kunnen realiseren. De eerstvolgende bijeenkomst is op 22 juni in The House of Inspiration, Meijboomlaan 1A, Wassenaar. Luister naar presentaties over onder meer Samen Slim Rijden, Buurkracht en verduurzamen huurwoningen.

Let op: Aanmelden is noodzakelijk!
Meldt u aan via klimaattafel@wassenaar.nl.

Op maandag 6 juli is er een bijeenkomst over de Regionale Energiestrategie. De locatie wordt binnenkort bekend gemaakt. Houd de berichtgeving in de gaten.


Uitkomsten enquête over warmtevisie

Wassenaar denkt na over de gewenste aanpak naar aardgasvrij verwarmen en koken. Een deel van u heeft meegedacht door een enquête in te vullen. Hartelijk dank daarvoor!  De enquête met de Klimaattafel kan worden gezien als de start van een brede participatieronde, die na de zomer in Wassenaar plaats gaat vinden.  De aanpak staat in de Startnotitie Transitievisie Warmte die in juli wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Een meerderheid van de respondenten is ervan op de hoogte dat alle woningen voor 2050 van het aardgas af gaan en hebben zich al verdiept in aardgasvrije technieken. Een overgrote meerderheid geeft aan dat bewoners zeker moeten worden betrokken, ook al zijn de plannen per wijk nog lang niet concreet. Er waren 11 vragen en de respondenten konden eigen opmerkingen toevoegen. Dit levert waardevolle informatie op voor de participatieaanpak.
De voorlopige conclusies uit de enquête kunt u downloaden. (PDF-document 66 kB)
Top