HOME  |  Jaarwisseling

Jaarwisseling

Vuurwerkverkoop

Vuurwerk mag verkocht worden op 28, 30 en 31 december (en dus niet op zondag 29 december). Het vuurwerkverkooppunt in Wassenaar is Tuincentrum De Bosrand, Rijksstraatweg 361b.

Wanneer mag vuurwerk worden afgestoken?

Vuurwerk mag alleen worden afgestoken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Behalve vuurwerk uit de categorie 1: dat mag het hele jaar door worden afgestoken. Kijk voor meer informatie over categorieën vuurwerk op www. categorie1vuurwerkwet.nl, www.politie.nl/vuurwerk of www.brandweer.nl.

Strengere eisen vuurwerk afsteken in Wassenaar

In Wassenaar staan veel huizen met een rieten dak en er is veel bos- en duingebied. De regels bij het afsteken van vuurwerk zijn in Wassenaar dan ook strenger dan in andere gemeenten omdat het brandgevaar daar groter is.

Vuurwerk afsteken bij woningen met rieten daken

Er geldt een verbod om vuurwerk af te steken binnen een afstand van 30 meter van woningen met een rieten dak. Buiten deze afstand mag er laag vuurwerk worden afgestoken: vuurwerk dat minder dan 10 meter de lucht in gaat. Vuurpijlen, Romeinse kaarsen en ander vuurwerk dat hoger gaat dan 10 meter, moet verder dan 250 meter van de woning worden afgestoken.

Vuurwerk afsteken bij bos- en duingebieden

In de buurt van bos- en duingebieden moet een grotere afstand in acht worden genomen. Vuurwerk afsteken binnen 100 meter van deze gebieden is verboden in verband met groot brandgevaar. Buiten deze afstand van 100 meter is het weer toegestaan om laag vuurwerk af te steken. Hoog vuurwerk is pas toegestaan als er 250 meter afstand is tussen de bos- of duinrand en de afsteekplaats.

Bij overtredingen

Wanneer er een overtreding wordt begaan, dus als het vuurwerk te dicht bij brandgevaarlijke plaatsen wordt afgestoken, treedt de politie op. In samenwerking met Bureau Halt (voor jongeren tot 18 jaar) wordt een streng "Lik-op-stuk" beleid gevoerd. Er wordt niet eerst gewaarschuwd.

Illegaal vuurwerk

De gemeente Wassenaar hoopt op een gezellige en veilige jaarwisseling. Daarom zet de gemeente zich in om het gebruik van illegaal vuurwerk tegen te gaan. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld? Meld dit bij de politie 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Vuurwerkoverlast melden

Wordt er in uw buurt te vroeg vuurwerk afgestoken? Meld dit dan bij de politie 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Opruimen vuurwerkafval

Vuurwerkafval vervuilt de straten en kan gevaarlijk zijn. Na de jaarwisseling gaan kinderen op zoek naar vuurwerk dat nog niet is afgegaan. Ieder jaar gebeuren hierdoor ernstige ongelukken. Daarom vragen wij u om uw vuurwerkafval na het afsteken op te ruimen en niet te wachten tot de volgende ochtend. Gebruik daarvoor een vuurwerkafvalzak en doe deze in de container voor restafval. Heeft u geen vuurwerkafvalzak? Dan kunt u het vuurwerkafval ook direct in de container voor restafval deponeren. Maak het vuurwerkafval nat voordat u het opruimt.

Vreugdevuren

Voor het houden van een vreugdevuur is een evenementenvergunning nodig. Voor een vreugdevuur in de wijk Kerkehout is een vergunning aangevraagd. De locatie van het vreugdevuur Kerkehout is het (openbare) parkeerterrein van de Sportvereniging Wassenaar. Er zijn geen verdere aanvragen gedaan voor deze oud & nieuw.

Afvalinzameling tijdens de feestdagen

Kijk voor eventuele wijzigingen van uw afvalinzameling op www.avalex.nl of neem contact op met de klantenservice via 0900-0507.

Afsluiting containers

Om brandstichting te voorkomen, worden de ondergrondse containers afgesloten. Dit gebeurt op oudjaarsdag van 18:00 uur tot en met nieuwjaarsdag 06:00 uur.

Ook de bovengrondse containers voor PMD, textiel en papier worden afgesloten van oudjaarsdag (vanaf vroeg in de ochtend). In de loop van nieuwjaarsdag worden de containers weer geopend.

De kleine prullenbakken en de hondenpoepbakken worden ook afgesloten, dit gebeurt zo laat mogelijk vanaf oudjaarsdag tot in de loop van nieuwjaarsdag.

Op woensdag 25 december (eerste kerstdag), donderdag 26 december (tweede kerstdag) en dinsdag 1 januari (nieuwjaarsdag) is de milieustraat aan de Hogeboomseweg gesloten. Kijk voor meer informatie op www.avalex.nl. 

Nieuwjaarsbijeenkomst

De nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 9 januari 2020 van 17.00 tot 19.00 uur in Raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22.

Inzameling kerstbomen

Particulieren kunnen hun kerstboom op woensdag 8 januari 2020 op diverse locaties inleveren. Voor iedere ingeleverde kerstboom ontvangt u € 0,50. Leuk voor uw kind(eren) om een extra zakcentje te verdienen!

Kerkehout (Mariaplein)

12.30-14.30 uur

Bloemcamplaan (t.h.v. Bloemcampschool)

14.30-16.30 uur

Zanderijlaan nabij zwembad

12.30-16.00 uur

Ter Weerlaan (parkeerterrein naast de kerk)

12.30-16.00 uur

Thorbeckestraat naast St. Jozefschool

12.30-16.00 uur

Top